International Coaching Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher.

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher, skapar ICFs varumärke omedelbar trovärdighet för sina medlemmar.

ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher. Certifiering tilldelas professionellt utbildade coacher som uppfyller kraven på utbildning, erfarenhet, påvisat en grundlig förståelse för ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Att uppnå en certifiering inom ICF innebär att coachen påvisat engagemang, integritet, förståelse, coachfärdigheter och hängivenhet till sina klienter.

ICF ackrediterar också utbildningsprogram som levererar coachspecifika utbildningar. Ackrediterade utbildningsprogram måste genomgå en rigorös granskningsprocess och visa att läroplanen är i linje med ICF: s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Idag är ICF specifikt erkänt bland professionella coacher över hela världen för sitt arbete med att:

 • Utveckla kärnkompetenser för professionell coaching
 • Upprätta en professionell etisk kod och etiska standarder
 • Tillhandahålla ett internationellt erkänt certifieringsprogram
 • Fastställa riktlinjer genom att ackreditera coachspecifika utbildningsprogram
 • Tillhandahålla kontinuerlig utbildning genom evenemang i världsklass, Community of Practice (CPs)

Vision

Coaching är en integrerad del av ett välmående samhälle och varje ICF Medlem står för den främsta kvalitén inom professionell coaching

Mission

ICF:s mission är att leda en global utveckling av coaching som profession och stärka världen genom coaching

Kärnvärderingar

Vi står för pålitlighet, öppenhet, acceptans och samstämmighet och anser att alla delar av ICF har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla följande värden:

 • Integritet: Vi upprätthåller de högsta standarderna för såväl coaching som profession som för ICF som organisation.
 • Excellens: Vi sätter och uppvisar den högsta kvalitetsstandarden inom professionell coaching vad gäller kvalitet, kvalifikationer och kompetens.
 • Samarbete: Vi värdesätter och uppmuntrar ett socialt nätverk som leder till partnerskap och samskapande för bästa resultat.
 • Respekt: Vi är inkluderande och värdesätter mångfalden och rikedomen hos våra globala intressenter. Vi sätter människor först, utan att kompromissa på standarder, riktlinjer och kvalitet.

ICF:s Definition av Coaching

ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

Strategisk Plan

Godkänd av ICF globala styrelse, September 2019. Syftet med vår Strategiska Plan 2020 är att ICF leder vägen att transformera liv och därigenom bidra till ett framgångsrikt samhälle där klienter associerar ICF coacher med excellens. Detta uppnås genom följande fyra strategiska mål:

 1. Stärka medlemmarnas professionella utveckling genom att tillvarata ICF:s samlade resurser.
 2. Skapa samhörighet och strukturer för nätverkande.
 3. Främja coaching i samhället och positionera ICF:s varumärke som det självklara valet på marknaden
 4. Skapa förutsättningar för engagemang och utveckling hos våra volontärer

Etik

ICF är ledande i utvecklingen och definitionen och filosofin för coaching och har etablerade Etiska Riktlinjer för alla medlemmar. Genom de Etiska riktlinjer, en granskningsprocess för etiskt uppförande, etablerad programklagoprocess samt en oberoende granskningsnämnd (ICB) gör att ICF sätter stora krav på professionella coachingsstandarder samtidigt som klienter/kunder har en plats att lämna in etiska klagomål rörande ICF-medlemmar, ICF-certifikatinnehavare eller ICF-ackrediterade utbildningsprogram.

Varumärke

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher skapar varumärket en omedelbar trovärdighet.

 • Står för att anslutna coacher uppfyller kraven och följer de standarder och riktlinjer som finns fastlagda samt fortsätter utveckla sina coachfärdigheter.
 • Står för att du som klient/kund kan förvänta dig professionell, kvalitetssäkrad samt coaching som följer tydliga etiska riktlinjer.
 • Det finns tydliga riktlinjer för användandet av varumärket för såväl medlemmar, utbildningar, certifieringar samt godkända utbildningsföretag.

Kort Historia om ICF

Thomas Leonard startade International Coach Federation (ICF) 1995 som en ideell organisation för andra coacher i syftet att stödja varandra och utveckla yrket. Året efter utnämndes en president och en styrelse upprättades. Redan under 1996 fanns det över 60 ICF-ideella organisationer över hela världen. 1999 grundades ICF Nordic och 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten.

Globalt har ICF idag fler än 40 000 aktiva medlemmar i över 150 länder och i Sverige finns över 500 certifierade coacher vilket gör Sverige till det femte största landet i Västeuropa när det kommer till antalet certifierade coacher. Alla medlemmar i den svenska branschorganisationen har genomgått en av ICF ackrediterad coachutbildning (alternativt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta medlemmar väljer att kvalitetssäkra sin coaching via certifieringssystemet. ICF Certifierar professionella coacher som har uppfyllt kraven på utbildning, erfarenhet och visar en grundlig förståelse för coachkompetenserna och etiska riktlinjer.