Hur mycket kan ett coachande förhållningssätt betyda på en arbetsplats? Marianne Björklund, rektor på Maria Park förskola i Helsingborg, är övertygad om att det förhållningssättet bidragit till att skolan i år fått utmärkelsen Årets arbetsplats inom den kommunala sektorn i Helsingborg. Här delar hon med sig av sina tankar.

Marianne Björklund, Valid Coaching AB

Ett coachande förhållningssätt leder till ett ökat självledarskap!

 

Jag har arbetat som ledare i snart 19 år, och trodde att jag var coachande i mitt ledarskap redan från början. Men…. När jag gick min första kurs inom coaching insåg jag att jag var lösningsfokuserad. Efter flera coachutbildningar, ledarskapscoaching och certifiering är jag medveten om skillnaden och kan göra medvetna val när jag är i dialog med individer och grupper.

Ett coachande förhållningssätt för mig innebär att jag lyssnar för att förstå, inte för att svara. Att jag lyssnar aktivt och identifierar nyckelord så jag kan fråga vidare och med mina frågor synliggöra för medarbetare att de själva har svaret och vägen dit.

Det är lika härligt varje gång ett samtal slutar med att jag kan säga – när du tänker på det du sa nu, vad känner du då? Och jag får svaret – det är ju så jag ska gå vidare! Glädjen som finns hos medarbetaren ger energi och kraft i hela organisationen.

Det finns tillfällen då medarbetarna säger – Marianne idag vill jag bara bolla tankar och kanske ha ett svar, coacha inte fullt ut. Då respekterar jag det och det blir mer ett mentorsamtal, där vi använder våra kunskaper och erfarenheter tillsammans. Men det slutar oftast med att jag kan säga – du hade de flesta svaren själv.

Att vara chef är att ta beslut och ibland är besluten bara mina att ta, till exempel budget och personalplanering, fastigheter med mera. Innan kan jag ha ett coachande förhållningssätt i dialog med medarbetarna där jag exempelvis frågar: Vad är det minsta vi skulle kunna göra för förändring? Vad behöver vi då göra? Hur skulle det ske? Vad kan du som individ göra?

Jag upplever att medarbetare blir mer aktiva och delaktiga med ett coachande förhållningssätt. För mig som chef är vinsterna att medarbetare är delaktiga i hela processen och tillit och förtroende stärks för båda parter. Utåt till de som använder vår verksamhet blir det tydligt att alla äger processen och besluten. Jag tror det ger trygghet.

Som verksamhet och organisation skapar ett coachande förhållningssätt ett modigt klimat. Man vet att man kan ”provprata” utan att det värderas och prova sina teorier och tänka om. Ett coachande förhållningssätt ger ett större självledarskap och att medarbetare tror på sin egen förmåga. När man som medarbetare känner att man utvecklas tar man även till sig det coachande förhållningssättet och använder det själv till barnen i verksamheten för att de ska se sin egen kompetens.

Att vi fick priset årets arbetsplats inom den kommunala sektorn i Helsingborg i år tror jag har mycket att göra med att medarbetarna känner att de kan påverka, deras röst tas tillvara, det finns en tydlighet och att vi har samma fokus.

Att arbeta med ett coachande förhållningssätt är prestigelöst, vi är ett team som har samma fokus och någon (jag som chef) för tillbaka till fokus om det slirar för långt ut.  Det är svårt att komma på tillfällen när jag inte kan använda ett coachande förhållningssätt, det handlar snarare om att jag som chef ska vara medveten om vilket förhållningssätt jag använder.

Vi provar och har många delmål och tar omtag om det behövs. I en verksamhet utan ett coachande förhållningssätt kan det ses som ett misslyckande att det inte blev som det var tänkt. För oss var det en väg vi provade av många. Ett coachande förhållningssätt där medarbetaren själv sätter ord på vad, när, hur och vem med mera ger ett ökat självledarskap. Att medarbetare tar detta ansvar gör att verksamheten får kraft och energi framåt, en vinst för alla!

 

Vi litar på varandra, att vi vill och kan och inte minst firar vi framgångar tillsammans!

 

Marianne Björklund

Rektor, Maria Park kommunala förskolor, Helsingborg stad.

Validcoaching AB, Certifierad ICF coach och Ledarskapscoach.