Monthly Archives september 2020

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

Av Marie-Louice Wallin, ICF – Associate Certified Coach (ACC)   Sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete. Stress ger upphov till 38% produktionsbortfall, vilket motsvarar 15 tim./vecka. Att detta inte bara drabbar de enskilda medarbetarnas hälsa, utan även belastar företagets ekonomi är lätt att förstå. Den nya Arbetsmiljöföreskriften – Organisatorisk och social arbetsmiljö – ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en hållbara och hälsosam arbetsmiljö. Ett coachande ledarskap har verktyg för att skapa en god kommunikation och engagemang för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.