Monthly Archives november 2020

Individ- och teamcoaching är förutsättningar för Techbolagens snabba utveckling

För att techbolag överhuvudtaget ska ha en chans att konkurrera behövs hypersnabb utveckling. Detta kräver att beslutsfattande och ansvarstagande sprids ut i organisationen. För att lyckas har coachning av både individer och team visat sig vara en nyckel. I dagens tech-industri är det bara de företag som lyckas locka fram det bästa hos sina medarbetare som hänger med i den snabba utveckling och innovationstakt som råder. För att lyckas med detta är coachande förhållningssätt och metoder en stor framgångsfaktor. Detta inspelade webbinarium hittar du här!

Från Covid 19 och distansledarskap till bättre ledarskap

Enligt en dansk studie har vi fått mer gjort under en kortare arbetsdag när vi arbetat hemifrån. Vad kan vi lära oss av våra erfarenheter av ett ledarskap på distans i denna digitala tid, hur påverkas tillit, kontroll och tillhörighet? Hur ser ett bättre och mer genomtänkt ledarskap ut när vi analyserar erfarenheterna av arbete hemifrån? Den unikt långa erfarenheten av arbete hemifrån och ledarskap på distans har skapat många viktiga erfarenheter. Tillit och tillhörighet är ett par av de områden som utmanats. Utifrån våra erfarenheter och användbara analyser kan vi tydliggöra vad ledarskapet ska prioritera och inte prioritera för

Professional coaching how does it work at IKEA

IKEA has a history of having inhouse coaches and the training of new coaches continues today. In this recorded webinar you will learn more about who the coaches are, challenges, hurdles and success stories as well as how the internal coaches maintain their skills and how IKEA like to see the future for the inhouse coaching. A decade ago IKEA saw the value of a coaching mindset and introduced 20 certified in-house coaches. Today the number of coaches has grown and coaching is purposely accepted and used as a powerful tool in all parts of their global organisation to develop