Monthly Archives mars 2021

Friskfaktorer – dina stötdämpare i en stressad tid

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Då du hunnit fram till bussen, stannar och pustar ut, då återställer sig kroppens system alldeles av sig självt Ju längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen. Vad som skapar stress skiljer sig mellan olika människor, och upplevs även olika över tid. Det som motverkar stress, våra friskfaktorer, är dock gemensamma för oss alla.   Sova gott Den

Stressreaktioner

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC En stressreaktion är en reaktion på någonting som din hjärna upplever som ett hot – och det är hjärnans viktigaste uppgift att skydda dig från fara för att säkerställa din överlevnad. Tack för det hjärnan! Fly eller fäkta – det är frågan Oavsett om hotet kommer från en faktisk händelse eller en upplevd/fantiserad händelse aktiveras samma område i hjärna. Det är de äldre delarna av din hjärna som då aktiveras, de delar som vi människor har gemensamt med ödlor och fåglar. I situationer som din hjärna upplever hotfulla är det din reptilhjärna som

Fem tips för att förbättra ditt hemarbete

Av: Sati Bacchus, ICF Master Certified Coach, MCC   Många är vi som det sista har året fått prova på att arbeta hemma i större eller mindre utsträckning. En del hade gjort det innan och hade erfarenhet att bygga på, vad som fungerade mer eller mindre bra, och för en del var det helt nytt att plötsligt behöva sitta i hemmiljön med allt vad det innebar. Nu har de flesta i Sverige som det är aktuellt för någon form av erfarenhet när det gäller hemmakontoret.   Som i så många situationer, som vuxit ur ett plötsligt uppkommit behov, kanske inte

Stress – ett helhetsperspektiv

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss Stress – ett helhetsperspektiv Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig då jag befinner mig i en annan situation. Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv. Ofta är

Stress – livsnödvändigt och helt naturligt

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst. Stress är mycket individuellt och skiljer sig också över tid för en och samma individ. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss   Din hjärna – din bästa vän för din överlevnad Stress är en helt naturlig reaktion för att ge dig den extra kraft och energi som du behöver för att klara