Monthly Archives april 2021

Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.   Olika former av samma mål   I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan

Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I

Nationellt och globalt när ICF Sverige höll årsstämma

När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva och kraftfulla team byggs upp. Antalet interncoacher, dvs anställda coacher som coachar personalen inom organisationen växer också snabbt och verkar under lite annorlunda förutsättningar än de traditionella externa coacherna som utan bindningar verkar i ett utifrånperspektiv. De interna coacherna har fördelar i systemförståelse kring klienten