Monthly Archives oktober 2021

ICF Converge 2021 samlade 2 000 coacher från hela världen

    Vartannat år samlas coacher från hela världen till ett globalt utbyte på konferensen ICF Converge. I år hölls den som ett helt digitalt event för att säkra upp möjlighet att delta i en värld präglad av covid och reserestriktioner. 2 130 coacher från alla världsdelar samlades, ett deltagarrekord som med hundratals coacher överträffade tidigare konferenser. Även om olika tidszoner gör det olika bekvämt att delta drog en digital konferens deltagare från 81 olika länder. Under den 26 – 28 oktober gavs sammanlagt ett nittiotal olika presentationer, samtal och keynotes fördelade på 6 teman: Develop för den som ville