Monthly Archives december 2022

Medlemsbrev nr 6 – 2022

Hej! Jag som skriver detta är ICF Sveriges nya ordförande Monica Poshman och jag tänkte börja med några ord från mig efter de första tre veckorna i uppdraget. Jag är förbluffad och imponerad över allt gediget arbete som sker bakom och framför kulisserna i denna förening. Mycket engagemang och arbete för att göra det bästa för er medlemmar. Det är ett stort nätverk att ta del av, samarbete med de andra Nordiska chapters, diskutera frågeställningar med vår Regional Manager för EMEA som sitter i Sydafrika och intressanta diskussioner i styrelsen om våra planer framgent. Vi hälsar även André Högevoll välkommen

Möt våra nya ledamöter i Etiska kommittén

Lika givet som det är att vi coacher ska följa de etiska riktlinjerna till förmån för våra klienter och för vår profession, lika svårt och otydligt kan det vara att just följa dem i mötet med klienterna. Därför finns Etiska kommittén. Till den etiska kommittén kan både coacher och klienter vända sig till med etiska frågeställningar och dilemman. Etiska kommitténs uppdrag är att förse ICF medlemmar i Sverige med information och inspiration kring etiska frågor, i huvudsak utifrån de etiska riktlinjer som alla ICF-certifierade coacher förbundit sig att följa. Etiska kommittén ger även stöd till medlemmar i etiska dilemman och