Monthly Archives februari 2023

Medlemsbrev 1 / 2023

Medlemsbrev 1 / 2023 Hej alla bästa ICF coacher och medlemmar!Det händer mycket positivt inom ICF! Här kommer en sammanfattning som omfamnar både inspiration och information! Årsmötet 2023 nalkas och det kommer en separat inbjudan med tid och datumsamt valberedningens (valberedningen@coachingfederation.se) önskemål av nya medlemmar som vill vara engagerade i nästa år och framtidens styrelse.På årsmötet kommer vi att presentera i ICF Sverige strategi som omfattar som vanligt gemensamma ICF vision, mission samt också en strategi med en budget. Vi stärker ICF-varumärket – det är tillsammans vi skapar framtiden! Att vara Certifierad Professionell Coach och ha Professionell Coaching som profession

Avgörande vägval och modet att våga

Möt Lars-Göran Halvdansson, ny medlem i ICFs redaktionsråd. Jag vet inte om ni känner till filmen Sliding doors. Filmen har i alla fall två parallella handlingar där en kvinna från London i den ena missar tåget. I den andra hinner hon med. De två olika händelserna leder till två helt olika liv. Fascinerande tanke att tänka om mitt eget liv. Vad skulle hänt om? Eller om inte? I mitt eget liv har funnits en hel del avgörande ögonblick. Det ena, som på något sätt sammanföll med starten på en enorm resa i personlig utveckling, var när jag i mitten på