Monthly Archives maj 2023

Min coachresa – Klas Jansson

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.  Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.  Men vilka är vi egentligen?