Monthly Archives december 2023

Den senaste forskningen om coachingens effekter på ledarskap och individers Utveckling

Av Niclas Bjälkenborn, ACC, styrelseledamot med ansvar för forskningsfrågor. Jag skall i denna korta artikel försöka sammanfatta forskningsläget kring coaching och dess effekter i allmänhet men i synnerhet för ledare och chefer. Coaching har under de senaste åren etablerat sig som en kraftfull intervention för att främja ledarskap och personlig utveckling. Studier av experter som Erik De Haan, David Gray, Sally Bonneywell, och andra, ger insikter om hur coaching kan ha en djupgående effekt på chefer och ledare. I den här artikeln kommer vi utforska evidensen bakom coachingens positiva påverkan på ledarskapet, baserat på forskning från några av de mest