Värderingsövningar för coacher

 

Av Sati Bacchus, ICF MCC

 

 

I min serie med övningar för oss coacher har jag nu kommit till vad vi kan använda för att få syn på våra, och våra klienters, värderingar.

 

Först ska vi kanske ta oss en titt på vad värderingar är:

 

Våra värderingar hjälper oss som människor att orientera oss i den värld vi lever i. De är de grundläggande antaganden som vi baserar våra handlingar på. Vanligtvis är de stabila och de saknar fasta gränser. Många personliga och kulturella värderingar är relativt konstanta över tid och skapar på det viset en känsla av sammanhang i ett samhälle eller hos en person.

 

Värderingar pekar oftast på i vilken grad något är bra eller dåligt. De tenderar att vara generella, snarare än specifika och pekar på grundläggande drivkrafter som går utöver enskilda situationer eller handlingar.

 

Värderingar kan variera stort mellan olika individer och mellan kulturer och vissa av dem ändrar sig även under tidens gång. Ett exempel på hur några viktiga livsvärderingar kan ändras över tid är – om någon i början av sin yrkeskarriär värderar pengar och framgång högt så kan de värderingarna förändras när personen får familj och relationer blir viktigare, för att de senare, mot slutet av livet, värderar hälsa eller välbefinnande högst.

 

Eftersom värderingar kan förändras är det viktigt att ha kontakt med de egna personliga värderingarna. Det kan vara bra att checka av våra värderingar om känslan av obalans uppstår, speciellt om vi inte riktigt vet varför. Då kan det vara så att vi går emot en omedveten värdering som vi har.

 

Med ökad medvetenhet så ändras också ibland grundvärderingar och kan få oss att göra andra prioriteringar i livet. Det är där värderingsövningar blir viktiga instrument för oss coacher att spela på.

 

Varför ska vi medvetandegöra värderingar?

Våra liv är en reflektion av de värderingar vi har, vare sig vi är medvetna om dem eller inte. Många av oss kanske tänker att vi har goda och kloka värderingar men det är inte säkert att de värderingarna avspeglas i våra liv.

 

Våra värderingar är som en inre livskompass. Om vi inte är medvetna om vart vår kompass pekar så är det inte säkert att den tar oss dit vi vill. Att medvetandegöra värderingar kan därför vara första steget till att göra en positiv livsförändring.

 

Om vi inte har koll på våra värderingar så är det tyvärr inte heller ovanligt att vi lever våra liv utifrån någon annans värderingar. De första personernas värderingar som vi införlivade var våra föräldrars. Kanske hade de bra värderingar som vi fortfarande vill leva upp till, kanske inte, men vi kan inte veta det förrän vi börjar bli medvetna om vad det är för värderingar vi lever våra liv efter.

 

Andra människors värderingar kan också styra oss om vi inte är vaksamma. Vare sig det är en älskad partner eller vän eller vår bestämda chef eller kollega så kan det vara bra att veta vad vi verkligen värderar för att kunna säga ett tydligt ja eller nej när vi blir ombedda att göra saker.

 

Att bli medveten om sina inre värderingar har slutligen ofta den effekten att beslut blir enklare. Istället för att väga för och emot och fundera intellektuellt på saker och ting, så kan vi ställa det vi står inför mot våra viktigaste grundvärderingar.

 

Deepak Chopra sa en gång när jag lyssnade på honom att han vägde alla sina beslut i livet mot en enda fråga:

– kommer det här att öka eller minska kärleken i mitt liv.

 

Känn dig fri att byta ut ordet kärlek mot vad som helst som du värderar.

 

 

1) Lista med värderingsord + tratta ner

Ett enkelt sätt att arbeta med värderingar är att använda en lista med värderingsord och arbeta sig igenom den efter tre steg.

 1. a) Läs först igenom hela listan och sätt ett kryss bredvid alla de ord/värderingar som tilltalar dig.
 2. b) Läs sedan igenom de kryssade orden och koka ner dem till en lista på 8-10 ord som verkligen känns rätt. Skriv de orden på ett nytt papper.
 3. c) Nu gäller det att ur dem hitta de 3-5 grundvärderingar som du kan använda som livskompass. Väg alla ord mot varandra och fråga dig själv – vilken värdering av dessa två är djupare eller viktigare för mig. Till slut har du en kort lista som du kan använda som riktlinjer för beslut och prioriteringar i livet.

 

Här är en lista som du kan använda och börja med:
http://personligutvecklingnu.se/artiklar/lista-med-varderingar

 

 

2) Hitta egna värdeord och lägga i burk

Om du inte vill använda en färdig lista så kan du istället skriva egna. Skriv varje värderingsord du kommer på, på en bit papper och fyll en burk med de värderingar som du kommer på. Du kan med fördel låta den här delen av övningen ta tid, gör den över flera dagar eller till och med flera veckor.

 

När burken börjar bli full så kan du ta fram och veckla upp alla lappar. Du kan leka med dem och göra ett collage, lägga dem i prioriteringsordning eller göra övning 1c) att väga orden mot varandra tills du kommer fram till dina allra viktigaste grundvärderingar.

 

 

3) Välja en hjälte eller förebild

En av mina favoritövningar är att välja en förebild och hitta våra värderingar hos dem. Fundera på en person som du beundrar, det kan vara en riktig person eller en fiktiv, någon du känner eller någon du aldrig har träffat. Det har ingen betydelse, det är du som laddar den här personen med den mening som du ser i den.

 

Gör en tredelad övning där du:

 1. a) Hittar tre (eller fler) egenskaper som du beundrar hos personen.
 2. b) Reflekterar över hur de egenskaperna visar sig i ditt liv.
 3. c) Funderar på hur du kan stärka de egenskaper som du vill ha mer av.

 

För att illustrera tar jag en av mina förebilder i livet – Oprah Winfrey.

 

Tre egenskaper jag beundrar hos henne är:

 1. a) hennes ärlighet. En av mina grundvärderingar som visar sig i mitt ofta direkta sätt att kommunicera.
 2. b) hennes ledarskapsförmåga. Även om jag inte har samma räckvidd som Oprah, så är det mycket betydelsefullt för mig att jag beter mig etiskt och agerar inspirerande för andra som ledare.
 3. c) hennes förmåga att locka fram djupet i dem hon intervjuar. Det visar sig för mig i mitt arbete som coach, där jag är mycket intresserad av att gå på djupet med det som pågår för mina klienter.

 

Även om någon annan också beundrar Oprah, så kan det vara så att det är helt andra egenskaper som de ser hos henne. På så vis blir förebilden eller hjälten en spegel för de egna värderingarna.

 

 

4) Livshjulet + avsluta med fråga

Livshjulet är ju en övning som de flesta coacher är bekanta med. Vare sig vi använder oss av färdiga mallar med förtryckta namn på tårtbitarna eller om vi låter klienten döpa sina egna ”bitar” så kan vi avsluta övningen med att använda resultatet för att få syn på klientens värderingar.

 

När livshjulet är ifyllt kan du ställa följande fråga till klienten, tårtbit för tårtbit –

– vad säger det här om det som är viktigt för dig? På så vis kan du få fram vad klienten värderar att lägga tid och energi på och det kan bli insiktsfullt för klienten.

 

 

5) Värderingsfrågor

Bra frågor att ställa kring värderingar i samtal med klienten.

 1. a) Vem vill du vara?
 2. b) Hur kan andra märka det?
 3. c) Vad är viktigast för dig?
 4. d) Vad gör du för att hålla på de prioriteringarna?

 

Många frågor som formuleras kring ”att vara” kan härledas till våra värderingar. Om vi är uppmärksamma som coacher så kan vi lyssna efter när klienten själv använder de uttrycken istället för när de pratar om sitt ”görande”.

 

 

6) Känslor som värderingsbarometer

Att använda våra eller klientens känslor för att avgöra vad som ”känns rätt” kan också var en viktig indikation på var vi har våra viktigaste värderingar.

 

När vi känner lätthet och flow i våra liv så kan det vara ett tecken på att vi gör saker som är i enlighet med våra värderingar.

 

Likaså om det är mycket motstånd eller frustration så kan vi titta efter var vi går emot det som är viktigast för oss i grunden.

 

Den berömda ”magkänslan” kan vara ett sätt att få fram det som verkligen känns. Min erfarenhet är dock att det kan vara mycket oro eller rädsla med i magkänslan och att det också kan vara bra att även fråga om känslan som förmedlas av både hjärtat och förnuftet. När det finns svar på alla tre så är det lättare att se vilket håll känslan leder oss.

 

 

7) Värderingsbojen

På en kurs för länge sedan visade de en bild på hur våra värderingar ligger som en grundsten i vattnet som en boj är fastknuten till. Grundstenen är våra värderingar som tar ganska mycket kraft och energi att flytta, repet som binder bojen vid stenen är våra attityder. De kan förändras beroende på situation, men kommer inte driva alltför långt från grundvärderingen.

 

Det som är mest flyttbart är beteendet som symboliseras av bojen. Den kan flytta sig en bit bort från grundvärderingen om nödvändigt eller om det stormar runtomkring, men beteendet kommer alltid att vara fastbundet vid grundvärderingsstenen och när det stillnar så kommer vårt beteende att avspegla det vi tycker är viktigt.

 

 

About Admin