ACC-certifiering (Associate Certified Coach)

Välkommen till början på din certifieringsresa!

ICF har tre certifieringsnivåer för dig som vill certifiera dig som coach – ACC, PCC och MCC.

ACC är en grundläggande certifiering som vänder sig till dig som är i början av din coachkarriär och dig som vill använda ett coachande förhållningssätt i din befintliga yrkesroll.

En ACC-certifiering visar att du som coach har de kunskaper, färdigheter och den förståelse som krävs för att arbeta professionellt som coach. Den intygar också att du har förståelse för ICF:s definition av coaching, kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

En ACC-certifiering är giltig i tre år och behöver därefter förnyas. För att få förnya din certifiering behöver du kunna visa att du under dessa tre år kontinuerligt fortsatt att fortbilda dig som coach. Du kan läsa mer om förnyelse av certifiering här.

Vad krävs för en ACC-certifiering?

 • 60 timmars coachutbildning
 • 100 timmars coacherfarenhet
 • 10 timmar mentorcoaching
 • Godkänd muntlig examination
 • Godkänd skriftlig examination (ICF Credentialing Exam)

Du som ansöker om en ACC-certifiering kan göra det via tre olika vägar. Vilken väg du ska välja beror på vilken typ av utbildning du har gått. Alla tre vägar har samma fem grundkrav (utbildning, erfarenhet, mentorcoaching, muntlig examination och skriftlig examination) och resulterar i samma ACC-certifiering. I flikarna  nedan kan du läsa mer om de olika vägarna och kraven som ställs för att ansöka om en ACC-certifiering.

Läs mer under varje flik nedan.

Utbildningskrav och ansökningsvägar
På ACC-nivå krävs 60 timmars coachutbildning. Dessa utbildningstimmar kan genomföras på ett eller flera ICF-ackrediterade eller icke-ackrediterade program. Vilken utbildning du har styr vilken certifieringsväg du ska gå:

Level 1-/Level 2-/ACTP-vägen:
Denna väg är för dig som avslutat en utbildning som är ackrediterad som Level 1, Level 2 eller ACTP. I dessa utbildningar ingår de utbildningstimmar, mentorcoachtimmar och den muntliga examination som krävs för att ansöka om en ACC-certifiering.

Vid din ansökan skickar du in:

 • Utbildningsintyg (t ex diplom)
 • Erfarenhetstimmar

När ICF har granskat din ansökan får du ett mail med information om hur du bokar tid för din skriftliga examination. När du genomfört din skriftliga examination med godkänt resultat är allt klart och du kan invänta ett mail som bekräftar din certifiering.

Pris för Level 1-/Level 2-/ACTP-vägen:

 • ICF-medlem: $175 USD
 • Icke-medlem: $325 USD

Beräknad tid för bedömning: 4 veckor

Se exempel på ansökan.

_________________________________________________________________________________________

ACSTH-vägen

Denna väg är för dig som har gått en eller flera utbildningar som är ackrediterade som ACSTH men även dig som gått delar av ett Level 1-, Level 2- eller ACTP-program men inte slutfört hela programmet. I de utbildningar som är ackrediterade som ACSTH ingår de utbildningstimmar som krävs för att ansöka om en ACC-certifiering. Hos vissa utbildare ingår även ett antal mentorcoachtimmar.

Vid din ansökan skickar du in:

 • Utbildningsintyg (t ex diplom)
 • Erfarenhetstimmar
 • Uppgifter om mentorcoaching
 • Inspelat coachsamtal (20-60 min)
 • Transkribering av inspelat coachsamtal

När ICF har granskat din ansökan får du ett mail med information om hur du bokar tid för din skriftliga examination. När du genomfört din skriftliga examination med godkänt resultat är allt klart och du kan invänta ett mail som bekräftar din certifiering.

Pris för ACSTH-vägen:

 • ICF-medlem: $375 USD
 • Icke-medlem: $525 USD

Beräknad tid för bedömning: 14 veckor

Se exempel på ACSTH-ansökan.

_________________________________________________________________________________________

Portfoliovägen

Denna väg är för dig som gått icke ICF-ackrediterade utbildningar eller använder CCE-poäng för din ansökan.

Vid din ansökan skickar du in:

 • Läroplan från utbildningen
 • Omfattande dokumentation av dess innehåll som visar att utbildningen möter ICF:s krav
 • Utbildningsintyg (t ex diplom)
 • Erfarenhetstimmar
 • Uppgifter om mentorcoaching
 • Inspelat coachsamtal (20-60 min)
 • Transkribering av inspelat coachsamtal

Pris för Portfoliovägen:

 • ICF-medlem: $475 USD
 • Icke-medlem: $625 USD

Beräknad tid för bedömning: 14 veckor

Se exempel på Portfolio-ansökan.

_________________________________________________________________________________________

Om du känner dig osäker på vilken väg som är rätt för dig så kommer du att få hjälp med detta när du påbörjar din ansökan om certifiering hos ICF Global. Där får du möjlighet att svara på frågor om din utbildning, dina erfarenhetstimmar m.m. och genom dessa svar kommer du att hamna på rätt väg i din ansökan.

Erfarenhetskrav

För att ansöka om en ACC-certifiering måste du ha minst 100 timmars coacherfarenhet. Dessa räknas från starten av din coachspecifika utbildning*. Som en del av din ansökan måste du fylla i ett intyg av denna erfarenhet.

Erfarenhetstimmarna måste ha varit med minst åtta klienter, och 25 av timmarna måste ha inträffat inom de 18 månaderna före inlämnandet av din certifieringsansökan. Av de 100 eller fler coachtimmarna ska minst 75 av timmarna vara med betalande klienter.

*ICF definierar coachspecifika utbildningar som kurser om minst 30 timmar varav minst 24 timmar ägnas åt utbildning i ICF:s kärnkompetenser. Berättigade kurser kan vara ICF-ackrediterade eller icke-ICF-ackrediterade. Observera att alla icke-ackrediterade program och CCE-ackrediterade kurser är föremål för granskning av ICF som en del av portfolioansökningsvägen.

Besök sidan Coaching Experience för mer information om erfarenhetskrav, inklusive alla godkända vägar för coacherfarenhet och hur man dokumenterar dem. Längst ner på den sidan hittar du också ICF:s klientloggsmall som du kan använda om du vill.

OBS: Klientloggen skickas inte in som en del av ansökan på grund av lagen om GDPR. Dock bör coachningsloggen finnas för att kunna uppvisas vid en eventuell granskning av ICF.

OBS: Klientloggen skickas inte in som en del av ansökan pga GDPR. Dock bör coachningsloggen finnas för att kunna uppvisas vid en eventuell granskning av ICF.

Krav på mentorcoaching

De som ansöker om en ACC-certifiering via ACSTH- och Portfoliovägarna måste bifoga intyg på minst 10 timmars mentorcoaching till sin ansökan. De som ansöker via Level 1-/Level 2-/ACTP-vägen genomför mentorcoachingen som en del av sin coachutbildning.

Mentorcoachingtimmarna måste genomföras under en period av minst 3 månader. Av de 10 timmarna med mentorcoaching måste tre timmar vara individuella. Övriga sju timmar kan vara individuella eller i grupp.

För ACC-certifiering måste mentorcoachen inneha en ICF-certifiering på PCC- eller MCC-nivå eller ha en ICF-certifiering på ACC-nivå som förnyats minst en gång.

Besök sidan Mentor Coaching för mer information om mentorskap och, om du behöver, för att hitta en mentorcoach.

Muntlig examination

De som ansöker om en ACC-certifiering via ACSTH- och Portfoliovägarna måste genomgå en muntlig examination med godkänt resultat. Denna examination genomförs genom att en ICF-examinator granskar ett inspelat coachsamtal med transkribering som skickats in av den sökande. De som ansöker via Level 1-/Level 2-/ACTP-vägen genomför den muntliga examinationen som en del av sin coachutbildning.

Coachsamtalet ska vara med en vanlig klient som har anlitat dig som coach och inte i någon annan egenskap, och ska pågå mellan 20-60 minuter.

Besök sidan Performance Evaluation för mer information, inklusive kraven för ljud- och transkriberingsfiler och en översikt över minimikraven för kärnkompetenserna på ACC-nivå.

Skriftlig examination

Alla som ansöker om en ACC-certifiering, oavsett ansökningsväg, måste genomgå ett webbaserat skriftligt prov med godkänt resultat.

ICF Credentialing Exam är utformat för att bedöma en coachs kunskap om och förmåga att tillämpa ICF:s definition av coaching, ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer.

ICF Credentials and Standards samarbetar med företaget Pearson VUE för att tillhandahålla den skriftliga examinationen. Genom sitt globala nätverk av testcenter och OnVUE (Pearsons onlinetjänst) kan de som ansöker antingen genomföra sin examination på plats på ett Pearson VUE-testcenter eller hemma alternativt på kontoret medan de övervakas av en kontrollant online.

Besök sidan Exam Information Page för mer information om examinationsprocessen, länkar till ICF:s styrdokument och se exempel på examinationsfrågor m.m.

 

I den här tabellen nedan har vi sammanställt ovanstående information på ett lite mer överskådligt sätt för att göra det ännu enklare för dig att se vad som skiljer de olika vägarna mot en ACC-certifiering åt.

Redo att ansöka?

Du kommer nu att förflyttas till ICF Globals hemsida där du får börja med att svara på några frågor för att avgöra vilken väg du ska gå när du ansöker om din certifiering.

När du har svarat på frågorna får du logga in. Om du redan är medlem använder du bara ditt användarnamn (e-post) och lösenord. Om du inte ännu är medlem, kan du enkelt fylla i dina uppgifter för att ändå skicka in din ansökan.

När du loggat in och kommer till certifieringen får du steg för steg fylla i och ladda upp de uppgifter, intyg och eventuella inspelningar och andra dokument som behövs för att styrka din ansökan.

Stort lycka till!

Vill du ansöka om certifiering?

Ansök nu

Vill du veta mer om ICF:s certifieringsprocess?
Titta på ICF:s instruktionsvideos (engelska)

Vill du få mer information om vägen mot en ACC-certifiering?

Läs mer hos ICF Global

Har du fler frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss!