Ann-Sofie Lindh på ALLCaN Consulting var en av utställarna vid SAK Mässan i Göteborg, en B2B mässa där hon var på plats för att skapa nya affärskontakter. Hon uppmärksammade besökarna på sina tjänster med fokus på coaching och ICF (International Coach Federation) där hon är medlem. Dagen och veckan till ära gav hon även ett särskilt förmånligt erbjudande om 5 coaching tillfällen.

Mässan är en popup-mässa och mötesplats business to business för företag, beslutsfattare, yrkesverksamma och företagare. Här erbjuds man att skapa nya affärskontakter och vårda gamla, ta del av matnyttiga föredrag och affärsnätverka över en kaffe i MingelZon.

Det fanns flera utställare som erbjuder ledarskapsutveckling och coaching, bl a Day2Day Leadership, Human Touch Body & Brain. CoachCompanion var också där med sina utbildningar inom coaching.

För Ann-Sofie är coachingen en stor del av verksamheten,  närvarande även i hennes visitkort där hon på ena sidan av dessa har ett citat taget från den lästa litteraturen vid Coachutbildningen. Citatet ”Framgång är att nå det man sätter värde på” av Clutterback och Megginson är ett fint exempel på en målformulering av framgång. Sedan kan vi alla ha olika värde formulerade! Hon kände därför det extra fint att ge bort sina visitkort just idag.

Ann-Sofie lyssnade på besökares möjligheter, utmaningar och hinder, där det ofta blir tydligt att coaching är ett bra val för att komma vidare. Att fokusera på sig själv, hitta sitt mål och värde med sin egen potential och möjlighet. Att bli framgångsrik i både tanke och känsla behöver tränas säger hon. Teamcoaching lyftes fram i de samtal som berörde grupper, då hon vet att det ger stora möjligheter för att skapa både samspel, välmående, värde och effektivitet i team.

-” Det är vi människor som gör skillnad och ibland behöver vi hjälp” – berättar hon och visar samtidigt på affärsnyttan i sin tjänst. Att vara utställare är också ett sätt att hjälpa sig själv med sina egna affärsmål.

Ann-Sofie berättar vidare att mässan gav många fina samtal för fortsatta kontakter. En del kontakter ger möjligheter till nya möten, medan andra kan leda till nya affärer. Det bästa med dagen var att hon ser fram emot uppföljning och fortsatta samtal med sina nya kontakter de kommande dagarna.

Ann-Sofie fick flera spontana återkopplingar i samtalen med besökare, vilka hon tackade varmt för. Några kommenterande hennes utställning som tydlig och fin, andra uttryckte ”du verkar vara ditt varumärke”, vilket ”boostade” hennes känsla så klart! Mycket energi fanns som gav henne bekräftelse på att hon gör saker som hon tycker om. Ann-Sofie är stolt och privilegierad över att vara företagare, där en av hennes målsättningar är att coaching ska få ta större plats i företagets affärsnytta.

Förtroenden skapades under dagen i coachningen då hon lyssnade aktivt och ställde öppna frågor. Sannolikt gick några hem med reflektioner som hjälper dem med något val redan idag!