Första april inleddes International Coach Federations nya verksamhetsår och ungefär samtidigt fick vi ett kort möte med Pia Olsson, styrelseledamot i ICF Sverige. Pia ansvarar för medlemsfrågorna och sociala medier, samtidigt som hon ingår i de två grupper som håller i hemsidan resp. branschförbundets medlemsevent. Om två veckor är det dags för branschförbundets fjärde medlemsevent* och precis som förra våren kommer förmiddagen att ägnas åt årsmötet.

Pia du är med i projektgruppen för nationella medlemsdagen*, berätta, i år använder ni Torget som ett tema för dagen. Vad är tanken med det?

I projektgruppen tänkte vi att torget är en öppen plats i en tätort, den ultimata mötesplatsen för enkla möten. Vi coacher finns, precis som torget, i det offentliga rummet och vi inbjuder till möten. Men liksom torget på en del platser kan uppfattas som både onödigt och ogreppbart, kan coaching för den som aldrig provat på, vara svår att greppa och förstå. Dessutom är coachingens grundprinciper inte så väldigt olik torgets: något att uppleva och utforska, lugnt och förtroendegivande samt en plats för glädje och interaktion. Därför är temat för vårens Nationella medlemsdag och årsmöte, Torget med underrubrik – en plats för möten & kommunikation, vila & glädje, påverkan & utveckling

Medlemsdagens* förmiddag ägnas åt årsmöte, vilka frågor anser du vara de mest intressanta för ICF Sverige 2017?

Att få näringslivet att se och förstå värdet av professionell coaching i arbetet med företags utveckling och framgång. Det är också viktigt att vi når ut med budskapet om vad professionell coaching är. Att coaching inte kan liknas vid en sjukgymnasts arbete som hjälper till när något är sjukt eller skadat, utan snarare bör liknas vid en personlig tränare som arbetar förebyggande och stärkande. PTn har, precis som coachen, träningsredskapen och metoderna för att stärka den som redan har en god grund, i att bli ännu bättre. Coaching handlar om lärande, utveckling och förändring, i avsikt att skapa goda resultat.

Förra året genomfördes delar av årsmötet som ett påverkanstorg där alla bjöds in att vara delaktiga i samtalen. Hur är det upplagt i år?

Ja, det blev väldigt uppskattat. Vi kommer att följa upp de beslut som togs förra året, samtidigt som det blir ett nytt tillfälle för att påverka det kommande året.

Det är främst fem områden vi kommer att lyfta på påverkanstorget inför verksamhetsåret 2017-2018:

1. Att följa upp, informera samt bevaka användandet av certifieringar i enlighet med ICFs riktlinjer.

2. Att följa upp, informera samt bevaka användandet av ICFs varumärke.

3. Att fortsätta arbetet med att utveckla medlemsnyttan inom ICF Sverige. Hur?

4. Redaktionsrådet skriver ca 25-30 artiklar om året. Hur upplever du relevansen? Vad önskar du se mer eller mindre av?

5. Att arbeta med coachveckan (ICW) som ett tydligt verktyg för marknadsföring för ICF men också dig som enskild coach.

Vad mer kommer att hända under Medlemsdagen?

Vi har bjudit in tre föreläsare och det är Anna Karin Arenius från Skolcoacherna som kommer att föreläsa under rubriken ”Förtroende – en framgångsfaktor i skolcoachingen” Sören Holm som ger värdefull kunskap om ”Hur blir man en bättre coach genom praktisk träning” och Anja Lindberg & Maria Gerlofsson som utifrån Coachboken delar med sig i ämnet ”Coachfällorna – vilka är de och hur kan du upptäcka dem hos dig själv och andra”

Sedan kommer det flera utställare och deltar under dagen. Vår webbshop kommer vara på plats och vårt etiska råd har en alldeles egen stund om etiken. Därutöver ser vi fram emot ett härligt boktorg där alla som är med under dagen, kan bidra med sina bästa boktips inom vårt kompetensområde.

Vi ses !

* ICF Sveriges Nationella medlemsdag och årsmöte | 25 april | 9:30-16:30 | Elite Arcadia, Körsbärsv 1 Sthlm