Posts by Admin

Var med och bidra till coachingvärlden

Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges hemsida, alltså här: http://icfsverige.se/aktuellt/. Mellan oss fyra så är vi bra på lite olika saker, vi har olika skills när det gäller skrivande helt enkelt och det är så det ska vara. Vi tror också det finns många fler som har kloka saker att säga

GROW- en förändringsresa i fyra steg

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Att göra förändringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och begränsande. Det nya och okända kan kännas skrämmande och på så vis stoppa oss från att göra en förändring.  Att samarbeta med en coach ger dig en trygg och hållbar resa mot en önskad förändring. Genom att arbeta med en förändring på ett strukturerat och medvetet sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att du ska genomföra förändringen, och dessutom lära mer om dig själv på vägen.  Ett möjligheternas hav  Utveckling har

Coaching- förebyggande friskvård

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.  Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimal. Ibland behöver du hjälp med att skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.  Att samarbeta med en coach är ett förebyggande friskvårdsarbete för att hitta dina egna inneboende potentialer, dina egna förmågor och styrkor. Du får också redskap för att arbeta med dina

När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från att du har svaren inom dig, att du är resursstark och har vilja att ta ansvar för dina val och handlingar. Du kan endast engagera dig helt i förändringsprocessen om du har förtroende inte bara för coachen, utan även för coachingens grundantaganden.    Förändringar – en del av livet Förändringar är en del av livet, som sker vare sig du vill det eller inte.

Coaching genom tiderna

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Coaching är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företagsvärlden. Den gemensamma nämnaren är framför allt tanken om varje individs egen förmåga till förändring och ansvar, att vi alla har svaren inom oss om vad vi skall göra och vart vi skall gå i livet. Coaching fokuserar på processer för ökad medvetenhet och nya handlingar. Om vi hittar i backspegeln kan vi se att coaching inte alls är någonting nytt. Många av de beståndsdelar som är centrala i coaching hittar vi långt tillbaka i

ICF Sveriges redaktionsråd

Vi är många volontärer som jobbar inom olika områden inom ICF Sverige och det är inte lätt att komma ihåg vad alla gör och vem som är var, därför vill som är en del av redaktionsrådet presentera oss och ge dig ett ansikte så du lättare vet vem vi är och vad vi jobbar för. Vår gemensamma ambition är att förse medlemmarna och marknaden med intressanta inspel kring coaching, vad det är och hur det används men också konkreta tips användbara för egen del antingen du är coach själv eller potentiell klient. Vi försöker hålla en mix av artiklar med