Här kan du ladda ner ett exemplar av den mall som ICF Sverige tagit för och som är ett exempel avsett att fungera som referens eller vägledning. Det innehåller tänkbara standardklausuler som täcker ett antal viktiga områden av relationen och som är avsedda att skydda dig och dina klienter. När du har gjort ett utkast till din egen version rekommenderas du starkt att gå igenom det tillsammans med ditt juridiska ombud för att få vidare synpunkter, och för att överväga hur ICF:s etiska riktlinjer kan tillämpas på den tilltänkta relationen. ICF gör det här exemplet av ett coachingavtal tillgängligt i befintligt skick, utan några garantier eller utfästelser vad gäller dess lämplighet eller användning för något särskilt ändamål.

ICF frånsäger sig specifikt alla former av ansvar och skyldigheter med avseende på eventuella anspråk, åtgärder, förluster, skador eller men för person eller egendom som uppstår till följd av ditt eget frivilliga val att använda det här exempeldokumentet eller någon variant av det.

*” anger obligatoriska fält

Namn*