För att bli fullvärdig medlem i ICF Sverige behöver du vara medlem i ICF global. Det är ICF global som tillhandahåller ICFs premium varumärke, kärnkompetenser, etiska riktlinjer, certifieringsprocesser samt ackrediterar coachutbildningar.

Medlemsavgiften är $245 och medlemsåret löper 1 April – 31 Mars.

Medlemsavgiften är 1 600 SEK (ink moms) och medlemskapet gäller ett år från det datum du blir medlem. Du behöver ange ditt medlemsnummer i ICF Global när du ansöker om fullvärdigt medlemskap i ICF Sverige. Detta nummer hittar du inne på din profil på coachingfederation.org. Är du osäker på huruvida du har ett aktivt medlemskap i ICF Global kan du verifiera det här.

Genom ditt fullvärdiga medlemskap i ICF Sverige får du:

 • Tillgång att använda ICFs premium varumärke (ICF Global)
 • Rabatt på certifiering och omcertifiering (ICF Global)
  • Certifiering 200 USD rabatt
  • Omcertifiering 100 USD rabatt
 • Möjlighet att skapa en profil och marknadsföra dina tjänster under, ”sök coach”.
 • Tillgång till fortbildningsevent som uppfyller kraven på de 40 timmars Continuing Coach Education Units (CCEU) som behövs för att förnya en certifiering, vart tredje år. *
 • Tillgång till svenska coachcirklar där du får träna på dina coaching färdigheter och få feedback på din coaching från en annan coach. **
 • Professionellt stöd i frågor som är relaterade till coaching, etiska dilemman och andra frågor som kan uppstå i ditt yrke som coach.
 • Tillgång till verktyg och mallar.
 • Tillgång till inspelade fortbildningsevent.
 • Ingå i ett nätverk med andra coacher och tillgång till våra olika medlemsforum på Facebook och LinkedIn.
 • Rabatter hos lokala partners.

* Värde ca 3 400 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 8 fortbildningsevent per år, (ej medlem betalar ca 430 SEK / fortbildningsevent)
** Värde ca 1 200 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 2 coachcirklar per år, (ej medlem betalar ca 620 SEK för att delta i en coachcirkel)