För att bli fullvärdig medlem i ICF Sverige behöver du vara medlem i ICF global då det är ICF global som tillhandahåller ICFs premium varumärke, kärnkompetenser, etiska riktlinjer samt tillhandahåller samtliga certifieringsprocesser.

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Medlemsavgiften är $245 och medlemsåret löper 1 April – 31 Mars.

Medlemsavgiften är 1 600 SEK (ink moms) och medlemskapet gäller ett år från det datum du blir medlem. Du behöver ange ditt medlemsnummer i ICF Global när du ansöker om fullvärdigt medlemskap i ICF Sverige. Detta nummer hittar du inne på din profil på coachingfederation.org. Är du osäker på huruvida du har ett aktivt medlemskap i ICF Global kan du verifiera det här.

Anställda Coacher (Interncoacher)

Organisationer som har fler än 2 anställda coacher kan få medlemsavgiften för ICF Sverige fakturerad. Skicka in ert fakturaunderlag till oss, (via knappen nedan). Medlemsavgiften och förmånerna är de samma som för övriga fullvärdiga medlemmar i ICF Sverige, se nedan!

Genom ditt fullvärdiga medlemskap i ICF Sverige får du
Tillgång att använda ICFs premium varumärke (som ägs av ICF global)
Rabatt på certifiering och omcertifiering (hos ICF global)
Certifiering 200 USD rabatt
Omcertifiering 100 USD rabatt
Möjlighet att skapa en profil och marknadsföra dina tjänster på den svenska hemsidan under, "sök coach".
Tillgång till fortbildningsevent som uppfyller kraven på de 40 timmars Continuing Coach Education Units (CCEU) som behövs för att förnya en certifiering, vilket behöver göras vart tredje år för att förbi giltigt. *
Tillgång till svenska coachcirklar där du får träna på dina coaching färdigheter och få feedback på din coaching från en annan coach. **
Professionellt stöd i frågor som är relaterade till coaching, etiska dilemman och andra frågor som kan uppstå i ditt yrke som coach.
Tillgång till verktyg och mallar.
Tillgång till inspelade fortbildningsevent.
Ingå i ett nätverk med andra coacher och tillgång till våra olika medlemsforum på Facebook och LinkedIn.
Rabatter hos lokala partners.
Tillgång att använda ICFs premium varumärke (som ägs av ICF global)
Rabatt på certifiering och omcertifiering (hos ICF global)
Certifiering 200 USD rabatt
Omcertifiering 100 USD rabatt
Möjlighet att skapa en profil och marknadsföra dina tjänster på den svenska hemsidan under, "sök coach".
Tillgång till fortbildningsevent som uppfyller kraven på de 40 timmars Continuing Coach Education Units (CCEU) som behövs för att förnya en certifiering, vilket behöver göras vart tredje år för att förbi giltigt. *
Tillgång till svenska coachcirklar där du får träna på dina coaching färdigheter och få feedback på din coaching från en annan coach. **
Professionellt stöd i frågor som är relaterade till coaching, etiska dilemman och andra frågor som kan uppstå i ditt yrke som coach.
Tillgång till verktyg och mallar.
Tillgång till inspelade fortbildningsevent.
Ingå i ett nätverk med andra coacher och tillgång till medlemsforum på Facebook
Rabatter hos lokala partners.

* Värde ca 3 400 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 8 fortbildningsevent per år, (ej medlem betalar ca 430 SEK / fortbildningsevent)
** Värde ca 1 200 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 2 coachcirklar per år, (ej medlem betalar ca 620 SEK för att delta i en coachcirkel)