Medlemsavgiften är 1 600 SEK per år (ink moms). Notera att du behöver ange ditt medlemsnummer i ICF Global när du ansöker om fullvärdigt medlemskap i ICF Sverige. Detta nummer hittar du inne på din profil på coachingfederation.org. Är du osäker på huruvida du har ett aktivt medlemskap i ICF Global kan du verifiera det här.

Notera att vi (ICF Sverige) tillämpar auto betalning vilket innebär att vi drar medlemsavgiften per automatik från det kort du använder när du senast betalade ditt medlemskap i ICF Sverige. Denna auto betalning kommer sker på det datum så ditt medlemskap utgår, det vill säga ett år från det du senaste betalade. Vill du avsluta ditt medlemskap innan nästa dragning kan du när du vill avsluta ditt medlemskap i din profil i inloggat läge.
 

Medlemsavgiften ($245) betalas till ICF Global

Genom ditt fullvärdiga medlemskap i ICF Sverige får duICF SverigeICF Global
Rabatter hos ICFs Globala partnerprogram
Möjlighet att marknadsföra dig som coach på ”International Coach Finder directory listings”
Rabatter på certifiering/omcertifiering
Tillgång till globalt medlemsforum för erfarenhetsutbyte och best practices
Kostnadsfri individuellt anpassad web platform
Möjlighet för kompetensutveckling genom webinars på (ger CCE-poäng) *
Tillgång till internationell branschforskning
Regelbundna medlemsbrev
Mall på Coachingöverenskommelse
Tillgång till ICF logos och medlemskaps-certifikat samt ”Member toolkit”
Tillgång till coachcirklar **
Möjlighet att marknadsföra dig som coach på ICF Sveriges hemsida (Sök Coach)
Rabatter hos ICF Sveriges samarbetspartners
Tillgång till Årsmöten och Medlemsdagar (ger CCE-poäng)
Tillgång till slutna medlemsforum på Facebook på svenska

* Värde ca 3 400 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 8 fortbildningsevent per år, (ej medlem betalar ca 430 SEK / fortbildningsevent)
** Värde ca 1 200 SEK (ink moms), beräknat på att du som medlem deltar i 2 coachcirklar per år, (ej medlem betalar ca 620 SEK för att delta i en coachcirkel)

För att bli fullvärdig medlem i ICF Sverige behöver du vara medlem i ICF global då det är ICF global som tillhandahåller ICFs premium varumärke, kärnkompetenser, etiska riktlinjer samt tillhandahåller samtliga certifieringsprocesser.

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Medlemsavgiften ($245) betalas till ICF Global

Medlemsavgiften är 1 600 SEK per år (ink moms). Notera att du behöver ange ditt medlemsnummer i ICF Global när du ansöker om fullvärdigt medlemskap i ICF Sverige. Detta nummer hittar du inne på din profil på coachingfederation.org. Är du osäker på huruvida du har ett aktivt medlemskap i ICF Global kan du verifiera det här.

Anställda Coacher (Interncoacher)

Organisationer som har fler än 2 anställda coacher kan få medlemsavgiften för ICF Sverige fakturerad. Skicka in ert fakturaunderlag till oss, (via knappen nedan). Medlemsavgiften och förmånerna är de samma som för övriga fullvärdiga medlemmar i ICF Sverige, se nedan!