ICF Sverige verkar för att skapa strategiska partnerskap med företag och organisationer som delar ICF:s vision, mission och värderingar. Vi välkomnar företag och organisationer att ta kontakt med oss för att se hur vi tillsammans kan hitta synergier mm.