Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.

De båda författarna coachade chefer och utbildade chefer i coaching och fann att det fanns helt enkelt ingen coachinghandbok skriven direkt för dem. De böcker som fanns var för coacher, de var för detaljerade och omfattande för chefer och utan hänsyn till chefens situation där coaching är en del av ledarskapet.

De skrev en bok för chefer som vill bli mera coachande i sitt ledarskap, oberoende av bransch eller företagets storlek. I första hand personer med någon form av personalansvar men boken har också varit uppskattad av projektledare och till författarnas stora förvåning även coacher.

 

Coachande ledarskap innebär att hjälpa ens medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem. Chefen är fortfarande ytterst ansvarig, men resultaten skapas genom andra. Fokus är på både resultatet och medarbetaren och medarbetaren utvecklas när hen hittar egna lösningar och får ta större eget ansvar.

Coaching är en ny och utmanande roll för många chefer som är vana att komma med sina lösningar istället för att hjälpa andra att göra det. Men det är mödan värt att träna. Några nyckelresultat Lena och Søren lyfter som effekt av när chefen coachar är att

  • medarbetarna utvecklas
  • medarbetarnas motivation ökar
  • chefen utvecklas
  • tid frigörs för chefen (åtminstone på lite sikt)
  • chefens fokus och närvaro ökar
  • kommunikationen och klimatet på arbetsplatsen förbättras

 

Søren är en av Sveriges första coacher, beteendevetare och certifierad coach (PCC) som varit styrelseledamot och vice president i ICF globalt och också fått motta ICF President’s award 2013 för att ha lett arbetet med att ta fram nya kriterier för PCC-certifiering.

Lena är civilingenjör i teknisk fysik, har arbetat med styr- och reglerteknik, varit förändringsledare i ABB:s program T50 och är idag certifierad coach (ACC) samt styrelsesuppleant i ICF Sverige. Tillsammans har de båda introducerat Clean Language coaching i Sverige.

 

Utgångspunkten för dem när de skrev boken var att de tyckte ett coachande ledarskap behövs mer än någonsin när världen blir mer komplex och förväntningarna på ständig utveckling ökar. De ville bidra till ett bättre ledarskap, en bättre arbetsmiljö och till goda kommunikationer genom att göra det enkelt att ha coaching med som en del av sitt ledarskap.

Samtidigt som företag och anställda förväntar sig att chefer ska vara coachande får cheferna sällan möjlighet att lära sig coaching. Chefen som coach är skriven för dem. Boken skrevs som en hjälp för chefer att kunna ta till sig grundläggande coachmetodik utan att behöva gå på kurs, komplett med inbyggda övningar och träningsprogram, men har även funnit sin väg in på utbildningar och blivit en vanlig kursbok.

 

När författarna själva lyfter några tips för chefer som vill coacha lyfter de öppna frågor. Ställ öppna frågor utan att ge svar. Utgå inte heller automatiskt från att du har rätt. Ställ frågor som lockar fram medarbetarens tankar. För att lyckas med det är det viktigt att ha koll på dina egna drivkrafter och behov. För många av oss är det mer tillfredsställande att ge svar än att hjälpa den andra fram till sina egna lösningar.

Med boken Chefen som coach, coachande ledarskap i praktiken får läsaren svar på frågor kring vad coachande ledarskap egentligen är men också tydligt och enkelt veta hur en chef kan använda coaching för att nå bättre resultat. Hur man coachar, när, hur man förbereder sig och vad coaching kan handla om. Läsaren får också tips kring vanliga fallgropar och vanliga frågor.

Eftersom coaching är en färdighet man övar upp genom träning har Chefen som coach ett helt kapitel med konkreta övningar och träningsprogram för att bli en coachande chef.

 

Chefen som Coach, coachande ledarskap i praktiken (Liber förlag, 2019 upplaga 2)