Hur ska man välja/handla upp coacher?

Gå till dig själv och svara först på frågan om vad du tycker är viktigt när du ska välja en tjänst och samarbetspartner. Vill du ha bästa kvalité, den mest erfarne eller lite enklare, någon ny och sannolikt billigare? Hur viktigt är det med geografisk närhet, flexibilitet, tillgänglighet? Är du intresserad av vem som är källan/pionjären eller är det kanske viktigare eller mer intressant att personen finns nära, i din egen krets? Betyder företagets vision och värdegrund något när du väljer?

Hur vill du att andra ska välja dig? Tycker du att det räcker med att du själv och dina kunder tycker att ”ni” är bra? Eller hör du till dem som på något vis har ISO-certifierat eller CE-märkt din produkt eller tjänst och vill att andra ska förstå värdet av det?

Om du svarar ja på det senare är det ganska rimligt att du vänder dig till de coacher som har valt att vara med i ett oberoende branschförbund. Som vart tredje år tillåter en ”mästar/mentor coach” att fördjupa det egna lärandet, och av ytterligare en annan, låta sig bedömas av hur långt man har hunnit på vägen till att bli mästare. ICF har valt kriterierna coachspecifik utbildning, antal coachtimmar samt hur väl coacherna coachar enligt ICF’s kärnkompetenser – där ACC, PCC och MCC utgör olika nivåer av skicklighet.

I coachingbranschen pratar vi ofta om matchning – vi erbjuder förutsättningslösa prova-på-möten eftersom vi vet att det är viktigt med en god personkemi, något som för övrigt också stöds av forskning.

God relation är mer avgörande än själva metoden för att uppnå resultat. Vad tror du är avgörande för dig för att få genombrott? Vilka egenskaper och kompetenser tror du är viktiga?

För att kunna lita på någon känns det oftast tryggast när den personen är lik oss själva. Arbetar vi som chefer vill vi t ex att coachen ska ha chefserfarenhet. Eller så kanske vi önskar att coachen har en bakgrund inom samma bransch som oss själva. Om du gärna söker din like – fundera gärna på varför det är viktigt för dig.

Coachens kompetens är oberoende av ämnet och erfarenhet – coachen har specialiserat sig på att ställa kraftfulla frågor och att lyssna efter vad som är sant för dig och var du kan bli mer kongruent.

Vilket värde skapar egentligen coaching?

Eftersom coaching är en målstyrd process så är det oftast lätt att mäta/säga vilket värde coachingen har givit. Målen har blivit uppfyllda vilket i sig är bra. Allt därutöver t ex i form av ökad medvetenhet och tilltro till den egna förmågan är bonus.

Under årens lopp har det kommit ett stort antal marknadsundersökningar som bl a frågar efter hur hög trovärdigheten för coaching är – 96 % svarar mycket hög eller något hög6. Det finns också många forskningsstudier som visar på goda resultat och ROI på fem gånger insatsen och uppåt. De flesta framgångsrika ledare har inte bara en coach utan flera. Varför? Jo, de tillför olika perspektiv och skapar ytterligare värde för deltagaren.

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC), Ledamot i ICF Etiska Råd, ICF Medlem sedan 2002, Fil kand beteendevetare

Del 4 i artikelserien publiceras 16 november 2017