Vad är det egentligen du söker?

Som coach skiljer vi på coaching och rådgivning. Jag skulle vilja påstå att alla som vänder sig till en coach vill ha råd och verktyg. Betyder det att de nödvändigtvis behöver råd? Nej, skulle jag svara. Verktyg ja, men inte råd. Det är klart att det är bra att fråga runt/att omvärldsbevaka/att fråga den som är proffs. Gott så, men om inte grunden och tilliten att själv kunna bedöma hur man själv vill göra/råda i viktiga frågor finns, så blir lyckan väldigt kortsiktig. Som coacher vill vi generellt stärka den egna förmågan att skapa upp och leva ett kraftfullt liv på det privata planet och/eller att leda en organisation så att önskade resultat uppnås. Genom att fråga och lyssna väldigt noga och vara intresserade av den har vi framför oss väcker vi upp tilltron till att förstå vad som egentligen behövs, den egna förmågan att leda sig själv och på sikt även andra. Vi är tränade på att vara nyfikna och att lyssna på djupet. Viktiga egenskaper i tider av förändring!

Vad behöver du eller din organisation? Egentligen.

Ju bättre kunden kan precisera sina behov desto lättare är det att hitta rätt leverantör. Frågan om behov, eller om vad man vill uppnå/ha som mål som vi coacher frågar efter, är det inte alla som kan svara på.

Då behöver man börja där. Det är vår egen (o)medvetenhet och historia som för de allra mesta stoppar oss att uppnå det vi vill. Hur formulerar vi våra problem och våra viljor? Din och organisationens uppgift är just detta – att bli expert på dig själv.

Det är allas uppgift. Även de konsultföretag som kan vara behjälpliga i att möta dina behov. Vår uppgift är att så tydligt som möjligt precisera våra styrkor och unika kompetenser – helt enkelt var vi kommer mest till nytta. Som vi alla vet så är branschen mycket brokig med både etablerade och mer kända yrkeskategorier och mer nya och ännu inte sanktionerade yrken av svenska Myndigheter.

SSYK, svensk yrkesindelning, gör sitt bästa att yrkesindexera oss – fn tar de upp sex olika typer av coacher: coach/idrottsledare, coach/jobb, coach/ledarskapsutbildare och coach/psykolog. Hälsocoach och Arbetscoach/IPS modellen kallas de två senaste. Managementkonsulter/ organisationskonsulter utgör en egen grupp. När vi registrerar våra företag till Skatteverket behöver vi följa SNI – svensk näringsindelning – där skiljer man på Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (t ex konsultverksamhet rörande företags organisation) samt Utbildning (t ex Personalutbildning). Många nosar på mycket och nya titlar & tjänster skapas ständigt.

Vi behöver alla titta på vårt ansvar – både som uppköpare/beställare och som leverantör.

Vilken yrkeskår kan svara an mot dina/era behov?

Många vägar bär till Rom finns det ett känt uttryck som säger. Kopplat till vårt exempel innebär det sannolikt att dina behov kan tillfredsställas av olika typer av utövare. Tänk t ex på en konflikt i en arbetsgrupp – terapeuter, coacher, managementkonsulter, handledare, mentorer, ledarskapsexperter, organisationskonsulter, kommunikationsexperter, kollegor, facket eller HR – alla skulle de kunna ha sin åsikt om hur detta skulle kunna hanteras – med olika fokus och form (utbildning, process, intervjuundersökning, workshop, dialog etc) så klart. Vem du slutligen väljer (om du inte hör till kategorin som vill klara allt själv förstås) beror på din föreställning om vad som kan hjälpa. Ju mer du vet om de olika kompetenserna desto större spektrum har du att välja på. Och nu för tiden finns tjänster som är mer effektiva än de som fanns för 50 år sedan (har ni sett bilden på den som drar skottkärran med ett knaggligt stenhjul och inte vill lyssna på den som vill visa det senaste hjulet?)!

Avslutningsvis

1. Coach är ett yrke! Var lite nyfiken och prova! Vänd dig till branschorganisationerna och certifierade coacher om du är intresserad av det rent coachspecifika och vill pröva denna tjänst som år efter år ökar i popularitet och allt sedan start har visat ge mycket goda resultat.

2. Låt branschorganisationer sköta definitionen av respektive yrke och lär dig skillnaderna. (se länkar)

3. Se fördelarna med att det finns ett stort yrkesutbud – inkludera mångfalden och lär känna utövare inom olika branscher – lär dig förstå hur och när de matchar dig/er bäst. Förstå också att majoriteten av oss är egna företagare som vid behov samarbetar i nätverk – med vem beroende på bästa matchning mot kund.

I service – till er tjänst!

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC), Ledamot i ICF Etiska Råd, ICF Medlem sedan 2002, Fil kand beteendevetare