Bland coacher pratas mer och mer om coachande handledning.
Inom ICF har metoden nyligen lyfts som en del av coachers kompetensutveckling som ger CCEU-poäng, de timräkningspoäng för tillgodogjord utbildning coacher samlar för att bibehålla sin certifiering. Här hjälper Ann Kellheim, en av de som tog metoden till Sverige, till att reda ut begreppen kring vad det är och hur det fungerar.

Både på ICFs internationella konferens, i Malmö i september, och i deras senaste utskick globalt så har det pratats om Coachande Handledning och att Coachande Handledning nu ger CCEU poäng. Men vad innebär det egentligen och hur kan jag som coach tillgodoräkna mig detta?

Jag har frågat Ann Kellheim, från CoachWalk, som är en av initiativtagarna till att ta Coachande Handledning till Sverige.

Ann, vill du berätta vad Coachande Handledning är?

Jag ser det som ett verktyg för professionell utveckling med fokus på klientarbete. Det är ett rum där du kan reflektera över ditt coacharbete och hur klienten gagnas. Du får förståelse för vikten av relationen, mönster och beteende, samt hur ditt eget interagerande påverkar klienten. Varje handledningssamtal leder till ny medvetenhet och ett skifte i energi. Det är också ett kollegialt samtal där handledare och coach reflekterar över framgångar, utmaningar och lärande.

På vilket sätt kan den Coachande Handledningen gynna mig som coach?

Du blir tydligare och mer framgångsrik i din profession eftersom du får en större insikt i dina klienter och deras processer. När du reflekterar över ditt eget interagerande ökar du din självkännedom och medvetenhet om din egna etiska sårbarhet, som är ett vanligt förekommande ämne i handledning.

Ditt coachande utvidgas som coachande handledare med fler verktyg och du har möjlighet att gå djupare, bredare och får fler perspektiv. Utöver att utveckla andra coacher arbetar vi i den utbildning jag leder mycket med chefer och ledare för att få flera verktyg och fler synsätt för hur du jobbar med 3:e person (t ex medarbetaren)

Spelar det någon roll för mina klienter att jag går i Coachande Handledning?

Ja,de får en coach som kontinuerligt arbetar med sin egen utveckling. Klienterna märker det på så sätt att de får en coach som håller sig transparent och nyfiken. Coachen har nära till nya infallsvinklar och en naturlighet i att arbeta framåt med utveckling.

Var hittar jag en Coachande Handledare som jag kan vända mig till?

Idag finns det inget register över Coachande Handledare men du är alltid välkommen att vända dig till CoachWalk som både utbildar och själva är erfarna handledare. Vi är idag det enda företag som utbildar i Coachande Handledning, på svenska, och om du inte har möjlighet att gå hos oss förmedlar vi gärna kontakten till någon av våra kollegor runt om i Sverige.

Utbildning finns i nuläget bara hos oss på CoachWalk och vi håller utbildningar i Malmö, Stockholm och på andra orter vid efterfrågan.

Vem går utbildning i Coachande Handledning hos er?

I första hand är det erfarna coacher som vill jobba med coachers utveckling. Men utbildningen lockar även chefer, ledare och HR som vill använda sig av verktygen inom sin organisation.

Berätta lite mer om historiken till hur du hittade den Coachande Handledningen och vad det var som gjorde att du valde att ta den till Sverige.

När jag började coacha för åtta år sedan arbetade jag som terapeut och gick kontinuerligt i handledning med mitt klientarbete. Detta fanns inte i den svenska coachvärlden. När jag väl hittade det i London och jag hade fått coachande handledning första gången, valde jag att själv utbilda mig för att kunna erbjuda detta till fler kollegor i Sverige. Tillsammans med min kollega, och syster, Britt Weide, ville vi öka professionalismen och kvaliteten på coachingen i Sverige och därför valde vi att bredda vår utbildningsverksamhet och även erbjuda utbildning inom Coachande Handledning. Vi höll vår första utbildning 2010 som idag ger 42 CCEU. I samband med detta valde vi också att själva skriva en bok i ämnet som vi idag använder oss av som kurslitteratur.

Var kan jag hitta boken Coachande Handledning, som du nämner?

Den heter Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete och finns att beställa via Adlibris eller om du vänder dig till oss på CoachWalk.

Vad är aktuellt inom Coachande Handledningen framöver?

Dels är det att du nu får CCEU när du själv väljer att gå i handledning. Dels är det att metoden sprider sig inom näringslivet och HR. Vi har en utbildning som riktar sig direkt till dessa deltagare.

Sist men inte minst så höll vi, jag och Britt, en välbesökt workshop på den internationella ICF konferensen i september och den ledde bl a till att vi nu blivit inbjudna till Moskva för att sprida Coachande Handledning och hålla utbildning även där.

Med vilka ord skulle du vilja avsluta vår intervju?

Det är kul att se att många börjar förstå och värdesätta Coachande Handlednings effekter i coachvärlden både i Sverige och övriga länder. Att det nu ger CCEU är glädjande för det kommer att motivera fler coacher till att kvalitetssäkra och utveckla sin coaching.

Lena Gustafsson
Styrelseledamot ICF Sverige