Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.

 

Ann Kellheim och Britt Weide är båda erfarna coachande handledare och ICF Certifierade Master Coacher samt undervisar i professionell coaching och coachande handledning. I sitt dagliga arbete med att coacha och handleda saknade de en bok på svenska som handlade om just metodiken kring coachande handledning.

Den luckan har de nu fyllt med den uppskattade metodboken Coachande handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete som nu säljs till såväl coacher som ledare, chefer och HR. Boken har även vunnit bred popularitet bland alla som jobbar med människor som möter/utvecklar andra, t ex lärare, socialarbetare, rådgivare, karriärvägledare och mentorer.

Boken är med sin gedigna genomgång av både coaching och coachande handledning en tydlig ingång till att förstå vad de olika begreppen handlar om. Första delen handlar om grunderna i professionell coaching och ger för de läsare som inte är insatta i coaching en bra grund och förståelse för samtalsmetoden och förhållningssättet. Coachingens bakgrund, bas, metod, och förhållningssätt beskrivs och bildar fond för den coachande handledningens metod, kraft och effekt.  Bokens andra del handlar om coachande handledning, vad det är, hur du arbetar med metoden och när den är som mest effektiv. Den innehåller även flera exempel från verkliga case samt modeller som 7-ögda modellen och transaktionsanalysens medvetandeskapande.

I boken kan man läsa om coachande handlednings användning för att jobba med relationer och system i organisationer och familjesystem. I mänskliga möten och relationer, inte minst professionella relationer, finns det fällor att gå i både för coachen, ledaren och chefen. Dessa får vi syn på genom att utforska psykologiska processer och mönster. Den som blir handledd får insikter och copingstrategier som frigör energi och stärker professionalismen och handlingskraften.

Förutom att författarna är coacher och coachande handledare har de båda även en bakgrund inom psykosyntesterapi och är steg 1 utbildade psykoterapeuter. Ann är även personalvetare med en fil.mag. i pedagogik/personal-utveckling och Britt är fil.mag idrottspsykolog och tidigare elitidrottare i hästhoppning. Deras gedigna grund märks i bokens både teoretiska och praktiska förankring med empiriska exempel från deras eget arbete med klienter, elever och grupper.

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete blev precis den grundbok de själva behövde till sina elever och används självklart på författarnas diplomutbildning på CoachWalk i Coachande Handledning och i diplomutbildning i Professionell Coaching men har också visat sig användbar i andra uppdrag och säljs även via AdLibris och Bokus. Responsen från läsarna är att boken är lätt att läsa och användbar vilket gläder författarna då det var precis det de ville uppnå.

 

Coachande handledning (Liber förlag 2013)

About Admin