Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.

Coachboken

av Maria Gerlofson och Anja Lindberg.

 

Maria Gerlofson, ICF ACC och Anja Lindberg ICF PCC har skrivit en bok som ger en grundläggande genomgång av de färdigheter och förhållningssätt en coach behöver för att lyckas i sitt uppdrag.

De vill med Coachboken lyfta coaching som en professionell och kvalificerad metod att användas i samtal med människor som söker förändring. Författarnas önskemål med boken är att bidra till att skapa ännu mer skickliga, kunniga och inspirerande coacher.

Bokens fokus ligger på de färdigheter en coach behöver behärska enligt ICF, International Coach Federations, definition av coachning. Författarna ville bidra med tankar och verktyg runt coachfärdigheterna (även kallat kärnkompetenser) så att läsaren kan utveckla dem hos sig själv. Att läsa boken är ett sätt att höja kvaliteten på coachning och ger på så vis ett stöd till alla som är intresserade av coachning.
De elva coachfärdigheterna är egentligen en konst som alla som arbetar med människor i förändring skulle kunna lära sig behärska, enligt författarna. De utgår från att det vid stöttning av en annan människa är viktigt att kunna skapa förtroende och närhet, annars är det inte säkert att samtalet når fram. Att vara närvarande och lyssna aktivt till det som sägs och det som inte sägs och samtidigt ha en helikopterblick och se processen, syftet och målet med samtalet är också färdigheter som kan tränas. Även så direkt och rak kommunikation vilket också hjälper mottagaren i samtalet att vara rak och tydlig.

Boken är skriven för den som vill förstå och lära sig coachning och få verktyg och modeller. Den ger även förståelse och kunskap för den som eftersträvar ett coachande förhållningssätt i sitt yrke och för den som arbetar i närliggande yrken och vill ha coachning som ett komplement.

I boken finns intervjuer som visar hur coachning och coachande förhållningssätt används på IKEA, FAR, SCA, Antenn Consulting samt inom skolans värld. Intervjuerna ger förståelse för och insikt i den process som sker med någon som går i coaching.

Det finns även ett kapitel med forskning som gjorts om coachning.

Coachboken kan med fördel användas som kurslitteratur vid coachutbildningar, i synnerhet de som är ackrediterade av ICF, samt vid utbildningar i coachande förhållningssätt och ledarskap.

Maria Gerlofson är ICF ACC och internationell civilekonom, dramapedagog, journalist samt utbildad inom ACT stresshantering. Maria driver företaget Act and Grow, där hon coachar och tränar individer och grupper i ledarskap, kommunikation och kreativitet. Hon är även bokredaktör i Tidningen Chef.

Anja Lindberg är ICF PCC och ICC-certifierad coach, GDQ certifierad, KBT-terapeut, samt fil. mag. i organisationspsykologi. Anja driver företaget Coachutbildning Sverige AB och har i många år arbetat med att utveckla individer, grupper och organisationer i svenska och internationella företag och verksamheter.

Coachboken, (Liber Förlag, 2017)