Vill du praktisera och få värdefull feedback på din coaching? Då är du välkommen att anmäla dig till ICF Sveriges Coachcirkel. Coachcirkeln är öppen för alla av ICF diplomerade och certifierade coacher och varje coachcirkel pågår i ungefär tre månader. Cirklarna startar normalt vid två tillfällen per år; en i september och den andra i februari. Varje cirkel pågår under tre månader, dvs det är under den period du coachar och blir coachad. Detta är helt kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap. Timmarna kan räknas som pro bono-timmar (inte som mentortimmar). Ej ICF Sverige medlemmar deltar mot en kostnad av 620 kr (ink moms).

Så här fungerar en coachcirkel

  • Du registrerar dig för att delta i coachcirkeln genom att boka din plats. Inbjudan skickas ut via våra medlemsbrev samt kommer finnas i vår kalender.
  • Du blir sedan matchad med en annan coach som har ungefär samma coachingerfarenhet som dig (Utbildning, certifiering och antal timmar).
  • Du coachar den person du har matchats med och blir coachad av någon annan.
  • Coachingen sker IRL, via telefon, Skype, Zoom, Teams, eller något annat verktyg som du och din klient kommer överens om.
  • Tidpunkt och längd för varje coachingtillfälle kommer du överens om med din klient.
  • Rekommendationen är att ni träffas 1 timme vid 6 tillfällen.
  • Inför varje coachingtillfälle uppger coachen vad hen vill fokusera/träna lite extra på under samtalet och när samtalet är klart ger klienten coachen generativ feedback på det som coachen ville träna på. Tips är att ni utgår från ICF:s kärnkompetenser när ni ger feedback.

Anmälan till vår nästa coachcirkel hittar du i vår kalender, i något av våra e-post utskick eller i någon av våra sociala kanaler.
(Givet att den är planerad)