Coaching utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Idag träffar vi Moby, ett företag som med coachning som verktyg jobbar med arbetsmiljö bland fastighetsmäklare. De finns i Stockholm och för att nå ut rikstäckande så använder de sig av telefon eller Skype, metoder som fungerar mycket bra för coachningssamtal och blir allt vanligare

Moby grundades 2016 av två coacher med stort intresse för utveckling, coachning och en vilja att göra skillnad på riktigt när det gäller hållbarhet i arbetslivet. De erbjuder program för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i organisationer med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Susanne Blomberg har en bakgrund som ekonomi- och finanschef vilket gett henne en förståelse för hur organisationer fungerar. Hon utbildade sig till coach i England under tiden hon bodde där och är ACC-certifierad av International Coach Federation (ICF Associate certified coach). Hennes mål nu är att PCC-certifiera sig, nästa nivå i ICfs trestegsskala av certifieringar.

Susanne Dellhammar har lång erfarenhet av utvecklingsarbete för grupper och individer med inriktning på det personliga ledarskapet. Hon har arbetat med coachning i olika branscher sedan 2006 och är PCC-certifiera av International coach federation (ICF Professional certified coach).

De båda har flätat ihop arbetsmiljöverkets riktlinjer för god och hållbar arbetsmiljö med deras kunskaper och passion för coachning som metod. Syftet är att identifiera vilka negativa stressfaktorer som finns och hur dessa kan hanteras.

”Mindre stress leder till hållbar motivation och välmående i yrkesrollen som fastighetsmäklare. När vi arbetar med stressfaktorer i en organisation så hjälper vi till att synliggöra de olika bakomliggande orsakerna.” säger Susanne Dellhammar och fortsätter ”Ett utryck som ’Jag är stressad för att jag har så mycket att göra’ tittar vi närmare på. Det som stressar består oftast av fler delar. Vi tittar då på både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.”

Med den organisatoriska arbetsmiljön avses de villkor och förutsättningar för arbetet som rör:

Ledning och styrning

Kommunikation

Delaktighet, handlingsutrymme

Fördelning av arbetsuppgifter

Krav, resurser och ansvar

När det gäller den sociala arbetsmiljön tittar coacherna på hur medarbetare påverkas av de personer som finns runt omkring, samt hur samarbetet och det sociala stödet fungerar från chefer och kollegor.

”När arbetsmiljön hos en arbetsgrupp har kartlagts så har vi identifierat organisationens styrkor och utvecklingsområden. Tillsammans kan vi då ta fram en plan för hur de vill arbeta vidare – tillsammans med oss eller på egen hand – genom utbildning, workshops, föreläsningar eller coachning.” säger Susanne Blomberg. ”Vi på MOBY arbetar utifrån det coachande förhållningsättet. För oss betyder det bland annat att vi ställer öppna frågor, utforskar svaren, lyssnar med närvaro och har en tro på att varje person är resursstark. Renodlade coachningssamtal grundade på de 11 kärnkompetenserna (International Coach Federation (ICF) erbjuder vi i en serie av samtal antingen individuellt eller i grupp, oftast som en del efter kartläggningen. ”

Coachningens fördelar är att skapa tid och utrymme så att tankar och idéer får ta plats. Det leder ofta till fokus på det som verkligen är viktigt i ens liv vilket i sin tur leder till insikter och motivation till önskad förändring.

Efter avslutade program har de båda coacherna fått väldigt positiva reaktioner av beställarna när de återkopplat. Coacherna berättar att deras rapport brukar bekräfta mycket av vad de redan vet eller har på känn om organisationen. Skillnaden är nu att det finns dokumenterat ”svart på vitt”. Fokusområdena har blivit tydliga och de har fått med sig ett strukturerat och konkret underlag för att fortsätta med utvecklingsarbetet inom organisationen.