Att vara stolt över sitt arbete ger glädje åt individen. Att känna tilhörighet är  ett väsentligt och grundläggande behov hos oss människor. Att sitta i ett rum fullt av coacher, 900 stycken från 56 länder, ger den känslan. En känsla stark nog att ta med hem och behålla. Ta fram och känna när de lite kyliga, ifrågasättande vindarna blåser runt oss coacher.

Kan 900 coacher ha fel? Hur många klienter kan ha fel? Om vi räknar på absolut lägsta nivån, inom coaching har vi tre, så har den coachen coachat 100 tiimmar. Vilket gör 90000 timmar. Bakom de timmarna kan döljas ca  10 klienter per coach. Vilket ger 9000 klienter. Har de bara fallit för en fluga? Siffror är siffror och människors väreringar och uppfattningar något annat. Här bör tilläggas att på denna konferens deltar PCC och MCC´s, vilket mångdublar min simpla uträkning. För att inte tala om de coacher som inte ens är här i London i detta nu.

Just nu är jag så stolt över att få vara här i dessa rum. Rum fyllda av energi, kunskap, erfarenhet och kärlek till sitt yrke.

Inger Eriksson

ICF Sveriges styrelse