Internationella Coachveckan 16-22 maj

Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen.

Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald.

I dag kan du läsa artikeln: Coaching- förebyggande friskvård

Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.

 Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimal.
Ibland behöver du hjälp med att skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.

 Att samarbeta med en coach är ett förebyggande friskvårdsarbete för att hitta dina egna inneboende potentialer, dina egna förmågor och styrkorDu får också redskap för att arbeta med dina utmaningar och utvecklingsområden.
 Coaching är ett friskvårdsarbete där du ser nya möjligheter och gör dig bättre rustad för livets kommande utmaningar.

 

Coaching – verktyg för ditt personliga ledarskap

Kunskaper om och verktyg för ledarskap, både i det personliga och det professionella ledarskapet, blir med dagens utmaningar i att vara människa allt viktigare.

I vår tid, med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor.

I den komplexa och snabbt föränderliga tid vi lever i, med stora krav på flexibilitet och effektivitet kan vi behöva hjälp att reflektera, sortera och prioritera för att göra hållbara val, val som för oss dit där vi vill vara.

Samtal med en coach ger dig verktyg och insikter för att fatta beslut som för dig dit där du önskar vara, beslut som känns rätt för dig.

 

Coaching – en resa till växande och utveckling

Coaching kan beskrivas som en resa. Du är inte riktigt samma person när du kommer fram som när du påbörjade din resa. Anledningen är allt du ser och upplever under coachingen.

Den här resan handlar om att utgå från ditt nuläge, där du befinner dig nu.
Resan mot ett önskar läge går genom att utforska din längtan, din motivation, din inspiration och dina önskningar. Detta utforskande ger dig kraft och motivation till att ta stegen på vägen framåt.

Längs vägen utforskar du vad som hindrar dig, vad som inte gagnar dig och förstår dina tidigare val och värderingar. Du upptäcker dina dolda skatter; styrkorna, talangerna och dina utvecklingsområden.

Du får också kunskap om hur du kan hantera framtidens med- och motgångar. Alla dessa intryck och insikter kan du sedan dra nytta av när du gör nya prioriteringar.

Och det bästa av allt; dina nya perspektiv skapar förändringar. Förändringar som verkligen fungerar och känns rätt för dig.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet.  Coaching är ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där din coach bidrar med att lyssna och att ställa frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft att hitta dina egna svar och vägar till förändring.

Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv- att se situationen på ett annat sätt skapar nya möjligheter för att fatta nya beslut och nya handlingar.

Alla vägar leder till Rom – samtal med en coach hjälper dig att hitta din väg.

Coaching- varför fungerar det?

Coaching har fått en stor och hållbar roll i privat personers liv och företagsvärlden. Vi kan ställa oss frågan varför coaching fungerar?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper dig att plocka fram vad som är viktigt, hjälper dig att sätta mål att hitta ditt bästa sätt att nå dina mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Genom coachingen fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och hjälper dig att utnyttja hela din personliga potential. Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar. Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.

Dessa faktorer överensstämmer med människans behov av autenticitet och självbestämmande, och blir avgörande i ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete.

Att göra förändringar är inte alltid helt lätt, det har du nog egen erfarenhet av. I samarbetet med en coach möts du av bekräftelse, stöd och uppmuntra i både de med- och motgångar som en förändring innebär. Att befästa en förändring kräver både tid och tålamod och här är coachen din vän på vägen, en vän som tror på dig och din inre kraft.

 

ICF`s (International Coaching Federation) definition av coaching
Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process
som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

 

Vill du hitta dina egna svar och vägar till förändring.?
Hitta din coach här

 

Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC