Coachingen har lärt oss att lita till processen

Kenneth Larsson och Gunilla Munke på Madicon Communication har arbetet hela sitt yrkesliv inom kommunikation och marknadsföring. För några år sedan skaffade de sig kompetens och verktyg inom värdegrundsbaserad kommunikation och idag utgår deras kärnverksamhet från tre perspektiv, värdegrund, kommunikation och affärsnytta.

Gunilla berättar att de innan de gick coachutbildning ibland hamnade i samtal som berörde på djupet och som de kände krävde en större respekt. Arbetet med värderingar påverkar kunderna inte bara organisationsmässigt utan leder ofta till personlig reflektion hos de som är involverade. Ungefär samtidigt träffade Kenneth på en coach som använde några coachverktyg för gruppsamtal och egen reflektion vid ett par affärsnätverksträffar som jag deltog i. Det som hände där gjorde stort intryck på mig berättar Kenneth och efter en tids fundering anmälde vi oss till en coachutbildning.

– Det var helt rätt beslut, konstaterar Kenneth. Coachingen har hjälpt oss mycket i mötet med kunden, vi upplever att vi har blivit tryggare i samtalen med våra kunder när frågorna går på djupet. Vi har lärt oss att lita på processen. Idag använder vi det coachande förhållningssättet i våra workshoppar hos kunder såväl som i vårt interna arbete i företaget.

-Det här har gjort att vi fördjupat våra kundrelationer och vi ser att det beror på att vi idag är mer nyfikna, vi ställer bättre frågor. Vi är mer närvarande i mötet med våra kunder vårt fokus är på dem och vi har förbättrat vårt lyssnande. Vi märker att coachingen hjälper oss att hjälpa våra kunder till medvetande om nya perspektiv på sin verksamhet såväl som sin potential inflikar Gunilla

– Ja det har förändrat mitt ledarskap, intygar Kenneth Jag använder mig av coachingen i allt från styrelsemöten för att bemöta komplexa situationer till enskilda medarbetarsamtal.

Vi har också utvecklat några egna interna metoder såsom att vid vår arbetsplatsträffar har vi alltid Veckans JAY! där vi lyfter vad vi gjort bra. Men vi talar också alltid om vad vi lärt oss den gångna veckan, vi förmår att ta tillvara vårt lärande betydligt bättre och det blir actions och utveckling på riktigt. Allt det där ser vi hända när vi litar till processen både hos oss själva och hos andra.