Att vara i kris och vara ensam med sina tankar, utmaningar och vägval är en utmaning i sig. Maria har lyckan att ha en arbetsgivare som sätter stort värde på sina anställda och ser värdet av coaching och så började Marias utvecklingsresa. Margareta Brännström, Associated certified coach (ACC), ICF blev Marias coach. Under nästan ett år arbetade de tillsammans för Marias mål att stå rakryggad, trygg och glad samt hitta självkänslan och kärleken igen till både sig själv och andra. Det som Maria trodde skulle ta kanske sju år att uppnå gick fortare än hon någonsin kunde föreställt sig. På kort tid ledde det ena till det andra, drömmen är idag verklighet på flera områden. Det är tydligt att när vi coachar hela människan så blir resultaten synliga inte bara i arbetslivet men också privat och vice versa. Margareta berättar -Jag imponerades av Marias mod och hon hittade i coachingen lösningar som passade henne. Att Mara fick möjligheten att göra sin utvecklingsresa påverkade arbetsplatsen direkt och även nu i efterhand görs förbättrande förändringar.

Med många mil mellan coach och klient blev det ett par fysiska möten men stora delar av coachingen genomfördes över telefon. Dessutom genomfördes flera coachtillfällen ute på promenad. Maria berättar följande om sin upplevelse av promenaderna:

– Coachpromenaderna var fantastiska, att hämta inspiration, lugn och kraft i naturen. Rogivande och skönt att byta miljö – det ger också mer kreativitet och utrymme att använda. Vi har promenerat och ibland stannat upp för att göra någon övning. Framtidsvisionen tog vi fram på en stor gräsplan bredvid en skola. En rustik träbänk för en annan övning… solen som gläntar fram mellan lövverken var magiskt. Jag kan gå tillbaka till platsen och känna en tacksamhet och glädje eller för att köra övningen på nytt, om jag vill. Variationen tilltalade mig och fick mig att gå ned i varv, mer mottaglig och närvarande i stunden. Tror att det beror på vilken fråga det rör, en del samtal skedde i konferensrum vilket var bra till det som var mer arbetsrelaterat.

Maria berättar följande utifrån frågan om vad coaching tillför en utvecklingsresa – Det häftiga är att man som coachee gör alla valen och stegen själv, att du själv tar ansvar för processen och resultatet. Coachen är den som hjälper mig att göra insikter efter vägen som du inte kunde gjort på egen hand. Att se bakomliggande faktorer och att lägga energi där det gör störts effekt vilket inte alltid är det man tror vid första anblicken. Coachen gör dig medveten om och hitta valen och alternativen även om svaren kommer från dig själv. Margareta har varit min katalysator och hjälpt mig att hitta mina egna styrkor och modet att ta mig ann utmaningar på ett lättsamt sätt

ICF Sweden Coachee Award är en utmärkelse för att hedra de fantastiska utvecklingsresor vi coacher ser våra kunder genomgå. De sätter mål, utmanar rädslor och skapar nya mönster i sina liv. Vi ville lyfta fram dem och låta andra ta del av coacheernas berättelser.