Nu har internationella coachveckan svept över världen igen.

ICF och vi certifierade coacher strävar vidare för att öka medvetenheten och förståelsen för de mervärden vi skapar för individer och verksamheter.

I år erbjöd CoachLange fri coaching, med tanken att upplevelsen av coaching är bästa sättet att inse vilka fantastiska möjligheter till utveckling det finns. Att möjligheterna är fler och större än de upplevda hindren, att det finns fler perspektiv att betrakta tillvaron ifrån, att damma av värderingar och styrkor och låta de guida individen mot drömmar och mål. Att erbjuda människor ett varsamt viktigt möte med sig själv.

Fyra personer antog erbjudandet och det blev fyra helt olika resor. Det är ju klientens agenda och det blir vad som behöver ske för var och en.

Jag mötte områden som jag inte varit i närheten av trots bortåt 1000 coachingtimmars erfarenhet. Därifrån går jag med ödmjuk tacksamhet för förtroenden. Med total närvaro, fingertoppskänsla såväl som magkänsla åstadkommer coachingen skillnad på bara en timme. Att se det sköra och känna det starka vackra är en ynnest. Den jag främst tänker på här blev kund direkt, efter att ha blivit guidad genom det hon inte vågat titta på själv.

En annan person sveper in jagad och omsluten av tiden som hon tycker inte finns. Hon landar så småningom och hinner få fatt på nya reflektioner som antecknas. När hon drar vidare är hon stark och målmedveten. Det kommer ett mejl fyllt av tacksamhet och kanske kommer vi att gå vidare, (när hon hunnit tänka på det).

Med en tredje person blev mötet kanske dubbelt så långt som förväntat. Det behövde ha sin tid att komma till flera komplicerade omständigheter. Lärdomen är att se till att ha utrymme i kalendern för att göra det möjligt. Jag är glad att jag hade det, så vi kunde utforska och se samband, alternativa scenarier och möjligheter. Det blev ett mycket nära och personligt möte, där jag kände att jag var en resurs som inte fanns tillgänglig på annat håll. Många klienter påpekar just det, att med oss coacher, som är ”neutrala”, skapas möjligheter till samtal som är mer givande än andra. Troligen blir det en fortsättning här.

Den fjärde personen sa, efter att ha naglat fast sina blå i mina gröna i en dryg timme, ”vi har nog mycket att prata om du och jag”! Ni vet känslan. 🙂

Som coach, inifrån och ut, tror jag på mötet. Det riktigt nära mötet. Att vara precis där klienten är och se, känna intuitivt, på vilket sätt just hen har bäst nytta och glädje av coaching.

Inget annat yrke lockar mig! Att tillhöra skaran professionella certifierade coacher och göra skillnad är stort. Och tacksamt. Det finns bara möjligheter för oss, vi ska ta coaching i Sverige till högre höjder så många många fler förstår värdet av våra insatser.

Karin Holmberg

CoachLange AB

ICF Sverige