De flesta företag har knappt fem månader kvar av räkenskapsåret. Men för de flesta är det också nu – efter semestern – som arbetsåret börjar oavsett om du jobbar i ett enmansföretag eller på ett multinationellt storföretag.

Hur tydlig är planen på ditt jobb? Har ni mätbara mål, så ni vet att företaget och dess anställda utvecklas i den riktning ni vill? Behöver ni effektivisera verksamheten och hur ska ni i så fall gå till väga?

Det är bara några av frågeställningarna som professionell coaching kan bidra till att utveckla.

Det är inte ovanligt att bäva inför hösten. Dels ska planen över det dagliga arbetet som gjordes inför året fullföljas, om än med några justeringar för att verklighetsanpassa den. Flera företagare och arbetsledare har dessutom skjutit upp arbetsuppgifter från våren som måste tas itu med. Utöver detta ska budget och verksamhetsplan för 2018 hinnas med – allt samtidigt som dagarna blir kortare och kortare och det blir kallare utomhus.

Så länge det finns en struktur för hur du ska bestiga detta berg av arbete och du får arbeta ostört samtidigt som inga stora överraskningar inträffar klarar du av det fint på egen hand. Detta är såklart en drömbild för varje företagare och arbetsledare eller chef. För alldeles för många ser verkligheten annorlunda ut.

Vissa saknar strukturen och utan en tydlig väg om hur du ska gå tillväga kommer du ödsla timme efter timme på att irra omkring och leta efter en väg som tar dig dit du vill.

Andra har en tydlig plan men blir störda och får ödsla timmar på att börja om med frågan ”var var jag någonstans?” i huvudet flera gånger om dagen efter att ha tagit emot telefonsamtal, svarat på viktiga mail eller diskuterat saker som kollegor eller anställda behövt bolla.

Ytterligare några drabbas av stora förändringar som omkullkastar alla planer. Det kan vara både positiva och negativa förändringar. En oväntat stor order bär med sig effektivisering av arbetet, eventuellt nyanställningar, omprioriteringar och så vidare. En förlorad kund kan innebära neddragningar och nya arbetsuppgifter för personalen.

I alla dessa exempel kan professionell coaching vara till stor nytta.

  • För den som saknar strukturen: Hela den professionella coachingens samtalsmetodik går ut på att hjälpa klienten att finna svar på frågeställningarna vad, varför, hur och när på ett djupare plan. När du vet vad du ska göra, varför du behöver göra det, hur du ska gå till väga, när du ska börja och när du ska ha nått ditt mål är det mycket lättare att ta sig igenom även de jobbigaste dagarna. Ditt arbete får en helt annan mening med denna tydlighet. Dessutom får du hjälp att kartlägga eventuella möjligheter och hinder som du kommer möta i ditt arbete som gör dig bättre förberedd när dessa dyker upp. En av coachingen styrkor är att hjälpa dig att sätta mätbara mål och delmål, så du kan ta fram din checklista och se att du är på rätt väg. Bara en sådan liten detalj ger extra motivation och energi att fortsätta mot dina större mål.
  • För den som ständigt blir störd i sitt arbete: Här hjälper den professionella coachen dig att sätta tydligare gränser. Det är för de flesta arbetsledare, chefer och företagare viktigt att finnas tillgängliga för kunder, kollegor och anställda. Men det är också viktigt att få jobba med den struktur och plan som företaget har. Att hitta balansen i yrkeslivet och kunna avsätta tid till att arbeta ostört är grundvalen till ett välmående på jobbet. När du hittar den balansen sjunker stressnivån och kvaliteten på såväl ditt arbete som dina samtal med kunder, kollegor och anställda kommer öka. Det är individuellt för dig som människa hur dessa gränser ska sättas för att du ska fungera som allra bäst för din egen skull och för ditt företag. En professionell coach hjälper dig att hitta verktygen du behöver för att uppnå detta.
  • För den som hamnar i stora förändringar: Oavsett om förändringen är av positiv eller negativ art gäller det för dig som arbetsledare, chef eller företagare att fatta rätt beslut på kortast möjliga tid. Våga satsa eller ligga lågt? Den professionella coachen kan i det här fallet hjälpa dig att analysera dina möjligheter och hinder utifrån ditt nuläge som hjälper dig att lättare fatta det beslut som känns rätt för dig och ditt företag.

Den största skillnaden mellan coacher och konsulter i det här fallet är att konsulten ger tydliga råd hur du bör agera utifrån konsultens egna erfarenheter, medan coachen hjälper dig att hitta alternativ och välja det som passar din verksamhet bäst. Man kan förenklat säga att konsulten ger dig en plan som bevisligen har fungerat för andra, medan coachen hjälper dig att skapa en plan och förlitar sig på att du känner din verksamhet bättre än någon utomstående och har kunskapen och modet att själv fatta rätt beslut vad som kommer fungera för dig och ditt företag.

Att ta lärdom av andras framgång är aldrig fel, men alla företag är liksom alla människor unika, och bara för att ett företag funnit en väg till framgång behöver det inte betyda att den vägen leder till framgång för alla företag.

Och då har jag inte ens tagit upp de företag som maler på i samma gamla hjulspår och kanske vill ta ett steg i utvecklingen för att undvika att det går slentrian i arbetet.

Så ge dig själv och ditt företag chansen. Sök en coach och ta dig och ditt företag ditt du vill!