Av Marie-Louice Wallin ICF ACC

Ett coachande förhållningssätt – att lyssna på varandra är i tider av förändring och osäkerhet viktigt för att skapa trygghet och handlingskraft.

Förändringar är en del av livet. Förändringar är det enda vi kan vara säkra på. Ibland är det vi själva som vill en förändring, ibland är det livet som utsätter oss i en förändring. All förändring, oavsett om den är självvald eller inte, innebär alltid ett visst mått av osäkerhet – du kan i förväg inte helt säkert veta vart förändringen kommer att leda dig.

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle. Förändringar och utveckling upplevas väldigt olika av olika personer, och samma person kan uppleva förändringar olika i olika skeenden i livet. Människor är olika, och det är just det som gör oss till människor, en del känner inspiration medan andra känner oro och osäkerhet inför förändringar.

Förändringar och hjärnan
Vi lever i dag i en tid med många och ofta snabba förändringar. Vår hjärna, som inte har genomgått lika stora förändringar som livet i övrigt, upplever ofta dessa ständiga förändringar och denna osäkerhet som ett hot.

Hjärnans främsta uppgift är att värna om vår överlevnad och skydda oss från hot och skada. Brukar du, eller någon du känner, reagera med ilska, avståndstagande, ifrågasättande eller motarbetande när förändringar kommer upp på agendan? Då är det reptilhjärna (den äldsta delen av hjärna, som du har gemensamt med lägrestående däggdjur) som slår till för att skydda dig mot ett upplevt hot (hjärnan ger dig här tre alternativ för att skydda dig mot faran; fly, fäkta eller spela död)

I en föränderlig tid har vår hjärna fullt upp med att hinna bearbeta alla intryck och ställningstaganden som behöver göras. Att fatta nya beslut, att tänka i nya banor kräver energi. Har du kommit på dig själv, eller någon du känner, med att göra samma misstag flera gånger? Det är reptilhjärnan som slår till igen. Det tar energi att ta in nytt och tänka nytt. I ett läge av upplevt hot spenderar hjärnan sin energi på att överleva (fly, fäkta eller spela död), här finns inte energi för att tänka strategiskt och långsiktigt.

Människor är av naturen hjälpsamma
Att hjälpa andra som på något sätt har det svårt, möter en utmaning eller befinner sig i kris, är en naturlig drivkraft för oss människor. Som människor är vi flockdjur, vi behöver och tar hand om vår flock. Ensam är inte stark. Att hjälpa andra stärker de mänskliga banden och gör att vi känner att vi tillhör flocken, viket för vår hjärna är en avgörande faktor för överlevnad.

Vad behöver du mest av allt när du befinner dig i någon av livets utmaningar? Behöver du att någon talar om för dig vad du ska göra, ja kanske t.o.m. talar om för dig vad du ska känna eller inte känna? Eller behöver du någon som lyssnar, verkligen lyssnar, på hur det är hos dig, vad du känner och vad du behöver?

De flesta av oss vill i livets svårare stunder, ja inte bara då, bli lyssnade på.

Coaching – Ett möjligheternas möte i en trygg atmosfär
I förändringens tider är ett coachande förhållningssätt ett kraftfullt redskap för att hjälpa, stötta och motivera människor och grupper för att hitta nya möjligheter och nya vägar.

Ett coachande förhållningssätt har flera ingredienser som minskar upplevelsen av hot och är därför effektivt att använda vid olika former av förändringsarbete, och i sammanhang där en kreativ och utvecklande kommunikation är värdefull för ett hållbart resultat. Ett tydligt och stödjande sätt att kommunicera minskar känslan av hot och människor blir mer kreativa och ansvarstagande.

 

Marie-Louice Wallin, ICF ACC