Vill du vara med som ledamot i ICF Sveriges styrelse och medverka till med att ta oss in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens kompetenta och engagerade medlemmar?

ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till ICF:s globala; Vision, Mission i enlighet med våra kärnvärden  (här kan du läsa mer om dem). Dessa utgör våra viktiga hörnpelare och återspeglar vårt förhållningssätt till vårt gemensamma arbete, till våra kunder och samverkanspartners. Vi är en solid förening med över 20 års historia i Sverige. Globalt har ICF idag fler än 50 000 aktiva medlemmar i drygt än 150 länder. I Sverige finns över 700 ICF-certifierade coacher vilket gör oss till det femte största landet i Europa sett till antalet certifierade coacher. För närvarande är vi ca 400 medlemmar i Sverige. Vi har mycket på plats, strategier, strukturer, roller och ordning och reda och är samtidigt ödmjuka inför framtiden och de mål vi siktat in oss på. Allt är inte perfekt, men vi fortsätter utvecklas och har en tydlig plan för verksamheten framåt. Vi behöver nu dig för att tillsammans ta oss an den spännande resan, att bli den attraktiva medlemsorganisation vi vill vara.

För att ingå i Styrelsen ska du vara certifierad coach enligt ICF standard samt medlem i ICF Global och ICF Sverige

Ditt uppdrag

Det finns många spännande och intressanta möjligheter när det gäller utvecklandet av framtidens ICF Sverige. Detta ser vi ingår i ditt uppdrag styreleledamot. Att tillsammans med styrelse och volontärer medverka I utvecklandet av framtida ICF Sverige. Områden som vi för närvarande verkar inom är;

  • Medlem & medlemsförmåner
  • Kunskap & Utveckling – termatiska områden inom coaching
  • Forskning
  • Fortbildning & webinars
  • Certifiering
  • Etik
  • Strategiska partners & utbildningsföretagen
  • Kommunikation & Marknasföring – Sociala medier. Podd, Artiklar, Event

Som ledamot har man två roller; som styrelseledamot samt operativt ansvar för ett område i styrelsen.

Så, vad tror vi att du har med dig i för att bli framgångsrik i rollen?

Du är erfaren coach och certifierad samt brinner för coachingen som profession och arbetar huvudsakligen inom områdena coaching, utveckling och utbildning av individ, team och organisation.

Du har erfarenhet av ledarskap, både att leda dig själv och att leda genom andra. och tycker om frågor på strategisk nivå. Är van att verka strategiskt, operativt och taktiskt. Är beredd och har möjlighet att investera tid och engagemang i en förening med tydliga mål och ambitioner.

Föreningen använder dagligen många digitala lösningar, varför dator och systemkompetens underlättar uppdraget. Föreningen använder primärt Boardeaser för styrelsearbetet, Google Workspace för e-post och dokumenthantering, Zoom för möten, Linkedin & Facebook som sociala medier kanaler.

Tidsomfattning & ersättning
Vår uppskattning är att uppdraget omfattar omkring 60 -80 tim/år.Tiden som läggs ner kan variera under året. Du kan utgå ifrån var som helst i vårt avlånga land och mötas i den digitala världen.

Uppdraget är ideellt och bygger på ett volontärarbete med en mindre ersättningsdel i form av ett utbildningsbidrag (2022 års nivå = 9,000 kr) mot uppvisande av kvitto.

Vad får du som ledamot?

Som ledamot i ICF Sveriges styrelse kommer du lära dig mycket om ICF och vad som händer inom coachingyrket. Du kommer vara med och leda föreningen framåt genom det coachinade förhållningssättet, dvs leda genom coaching som verktyg.

Du ges möjlighet att bygga dig ett stort nätverk inom coaching i Sverige och internationellt. Du ges möjlighet att ange ICF styrelseledamot (roll) i ditt CV och på LinkedIn och du kommer få en egen ICF mailadress som du använder i ditt uppdrag.

Ansökan

Nominera dig själv eller någon annan du tror skulle passa bra i styrelsen.

Ditt personligt brev med länk till din LinkedIn sida– ange lite kort om vad det är motiverar och lockar dig att vilja vara med i ICF Sveriges Styrelse och hur/med vad du tänker att ditt bidrag kommer att vara samt din egen ledarroll för uppdraget.

Nominerar du någon är det viktigt att du stämt av det med den personen innan och fått ok på det.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 mars men vi arbetar med löpande urval, så varför vänta? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Din ansökan skickar du till:
valberedningen@coachingfederation.se

Varmt Välkommen med din ansökan!
ICF Sverige, Valberedningen