Vad är DuoCoaching och varför finns det? Ulrik är grundare av DouCoachingmetodiken i Sverige. I sin professionella coaching saknade Ulrik något, som även efterfrågades av vissa klienter, att kunna utveckla ”viet” i ett fungerande och hållbart samarbete. Efter en del experimenterande kom Ulrik fram till det han idag benämner DuoCoaching. En duo kan i detta sammanhang vara t ex en överordnad och underordnad chef, en chef och en projektledare eller chef och medarbetare, som vill skapa en hållbar plattform för samarbete och kommunikation.

Hur bidrar DuoCoaching till hållbarhet?En felrekrytering kostar enligt Företagarnas egna beräkningar 700 000 SEK. DuoCoaching är en effektiv tilläggstjänst vid rekrytering, där man t ex kan ta reda på hur en aspirants beteende- och kommunikationsstil fungerar med den anställande chefen.
DuoCoaching kan utgöra en del i introduktionen av en nyanställd. Den är effektiv när någon underpresterar eller prioriterar fel saker och det blir gnissel i samarbetet.
DuoCoaching kan också användas i konflikthantering om parterna är villiga till det.

Hur går DouCoaching till? Genom att skapa en samarbetsprofil, som medvetandegör duon om deras naturliga beteende- och kommunikationsstilar, kan DuoCoaching snabbt fokusera på vad det är som får samarbete att fungera. Duon formulerar gemensamma mål och lyfter fram de kvalitéter som var och en av dem har, som bidrar till samarbetets kvalitét. En agenda skapas med gemensamma prioriteringar, som skapar hållbarhet därför att båda gör de saker som de tillsammans prioriterar och som stärker samarbetet.

Hållbarheten stämdes av i en bikupediskussion om ”vad som är viktigt att veta om en annan människa för att samarbete skall fungera”. Bl a lyftes följande fram:
Drivkrafter, beteenden, preferenser, ambitionsnivå, hur viktigt det gemensamma arbetet är, målbilder, värderingar och kommunikationsstil.

Min upplevelse är att DouCoaching får många träffar på dessa ord.

/Jan Sagdahl Certifierad Coach, deltog i en workshop som hölls av Ulrik Lork, UL3. Lördag 23 november 2013 på ICF Sveriges nationella konferens på Lidingö