Jag hade, för några år sedan, förmånen att anlita Fredrik Sträng att tala inför ledarna i den organisation där jag var HR Direktör, han berättade om sina exkursioner för att bestiga Mount Everest. Han berättade bland annat om en av de Sherpor ledde dem uppför berget. Som jag minns berättelsen så var den här Sherpan alltid glad, jag tror att han bara hade sandaler på fötterna och på ryggen bar han stora tomma vattendunkar. Min bild är att den här mannen hoppar framöver stenar och smittar med sin glädje. Jag vill även minnas hur Fredrik berättade hur han förundrades över den lille mannen och hans glädje och hur han slutligen frågade honom om varför han var så glad. Svaret han fick var att mannen kände att han var så viktig. Utan honom skulle ingen någonsin komma upp till toppen. Hans uppgift var att så fort man slagit läger, samla in snö och smälta den. Han skulle fylla vattendunkarna, för att se till att alla hela tiden hade så mycket vatten som de behövde. Utan vatten skulle ingen av dem, nå hela vägen upp till toppen och sedan komma hela vägen ner igen. Vatten är livsavgörande i en sådan utmaning som det innebär att bestiga Mount Everest.

Min roll i ett sammanhang

Den här berättelsen gick rakt in i mitt hjärta. Den stärkte min övertygelse om att när en enskild individ tydligt kan se sin roll i ett sammanhang, och veta att hen är viktig, för att de övergripande målen ska nås, då ökar motivationen och engagemanget. Vilket i sin tur smittar av sig på omgivningen. Jag kan själv känna hur mycket lättare det skulle vara att gång efter annan vandra upp och ned för Mount Everest med vattendunkar på ryggen om jag ser att jag är en livsavgörande faktor för expeditionens framgång. Utan mig, ingen framgång! Om jag istället tänker mig in i att min attityd skulle vara nedlåtande över alla patetiska västerlänningar med sin fina utrustning som inte en klarar av att ordna sitt eget vatten utan som behöver mig för att göra sitt grovgöra, då känns det inte alls lika meningsfullt att vandra upp och ner för berget.

Skapa mening

Det handlar om att skapa mening! Att tydligt visa den gemensamma vision och att sätta upp mål för vägen dit. Att lyfta fram vilka värderingar som kännetecknar det sociala samspelet inom en grupp och för den gruppens samspel med andra parter. Riktlinjer som motiverar och engagerar precis på samma sätt som Sherpan i berättelsen var motiverad och engagerad. Hans roll är tydlig, utan det arbete han utför så kommer inte målet att nås. Målet som är att få expeditionen upp på toppen, och hela vägen ner för berget igen.

Vända ohälsotrenden

Att engagemang och hälsa går hand i hand är anledningen till att Arbetsmiljöverket har tagit fram en föreskrift (AFS 2015:4) för att vända den utbredda trenden med utbrändhet och psykisk ohälsa i arbetslivet. Den började gälla den 31 mars 2016 och omfattar alla arbetsgivare i Sverige. Kortfattat handlar det dels om att göra tydligt hur varje medarbetares roll är viktig för att de övergripande målen ska kunna nås och dels för hur vi skapar ett socialt samspel som skapar engagemang.

Coaching är skillnaden som görskillnaden

En del krav finns på vilka moment som ska genomföras. De är bra och kommer att öka lönsamheten i många organisationer. Det gäller bara att se till att de blir en naturlig del av det löpande arbetet. Att det verkligen kommer att stärka organisationen och individerna i den, idag och på sikt. Här är coaching en mycket effektfull metod att använda. Vid coaching skapar man tydliga målbilder utifrån varje organisations/individs förutsättningar och resurser. Med hjälp av coachen skapas strukturer som blir integrerade delar i verksamheten. Det ena kommer att stärka det andra. En coach stöttar individer, team och grupper att växa tillsammans i den takt man vill hålla.

International Coach Federation är världens största branschorganisation för professionella coacher. När du väljer en ICF coach kommer du att få en coach vars utbildning och certifiering är kvalitetskontrollerad samt vars arbete regleras av etiska riktlinjer. Vi har funnits sedan 1995 och är 20 000 medlemmar i över 100 länder. Vi vet att vårt arbete skapar framgång för våra klienter med positiva effekter på individ, organisation och samhälle.

Vad väntar du på?

Ta tillfället i akt, du finner din coach här: http://icfsverige.se/sok-coach/ . Se den nya föreskriften som en anledning till att skapa en struktur som ger engagerade medarbetare, med en tydlig koppling mellan den egna prestationen och de övergripande resultaten. Ett strukturerat sätt att skapa samma engagemang som Sherpan känner inför varje expedition upp och ner för Mount Everest, där han, i bara sandaler, ser till att upptäcktsresanden från hela världen får det vatten de behöver för att överleva sin expedition.

Billdal den 4 april 2016

Anna Sanderoth Vilkas

Professionell Certifierad Coach
Vice ordförande ICF Sverige