Enneagrammet kan ses som en karta över människan och beskriver nio djupt liggande mänskliga drivkrafter. Dessa drivkrafter visar sig i återkommande mönster i vårt beteende och ger automatiskt vissa personliga styrkor och utmaningar i livet. Att förstå vad som kan ligga bakom olika personligheters beteenden och val i livet ger större möjlighet att coacha klienter på olika sätt, utifrån vad de verkligen behöver för att nå sina mål.

Enneagrammet ökar vår förståelse för varandra och bidrar till större respekt och tolerans. Modellen är unik genom att den även beskriver nio olika utvecklingsvägar. De kan användas såväl av privatpersoner som av ledare och team för bättre hållbarhet, glädje, harmoni och resultat.

Över hela världen erbjuds ett flertal Enneagramutbildningar som ger ICF Credentials. I USA kan man studera Enneagrammet på bl a vid Stanford University

Världen över berättar coacher om hur Enneagrammet gett dem:

  • transformerande och djupgående personlig utveckling
  • stärkt förmåga att använda kärnkompetenserna
  • ökad flexibilitet och förmåga att stödja klienter

I en workshop den 23 november får du inblick i hur Enneagrammet kan användas för att öka förtroende och närvaro, skapa medvetenhet och resultat för både klient och coach. Du får också möjlighet att utforska dina egna inre drivkrafter. Hur kan du bäst ta vara på de styrkor och utvecklingsmöjligheter som följer med din Enneagramtyp?

Rebecka Bartolomé är Certifierad NLP & Enneagram Trainer och kommunikationsvetare med sociologisk inriktning. Rebecka har arbetat professionellt som coach sedan 2006 och driver konsultföretaget Human Connection. Rebecka är en populär och flitigt anlitad föreläsare med gedigen erfarenhet av team- och ledarutveckling inom företag och organisationer.

Läs mer om Rebecka Bartolomé och hennes arbete r.