Feedback Stora Coachingdagen 2024

Tack för att du besökte Stora Coachingdagen den 13 maj i Stockholm. Vi vill veta vad du tyckte om dagen. Fyll i nedan och kommentera gärna.

*” anger obligatoriska fält

Stora Coachingdagen 2024

På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=Mycket bra):
2. Vilket var det mest värdefulla inslagen under dagen för dig? Du kan välja flera alternativ.*
Du har valt att fylla i alternativ "annat" ovan. Här kan du skiva fritt vad du avser.
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=Mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
På en skala från 1 – 5 (1=helt orelevant, 5=mycket relevant):
På en skala från 1 – 5 (1=mycket dåligt, 5=mycket bra):
Vad var bra, vad kan göra bättre? Annat?