Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC

Förändringar är det enda du kan vara säker på i livet.  Livet erbjuder dig förändringar, vare sig du vill det eller ej.

Dessa förändringar är, om du tar lärdom av dem,  en väg till utveckling och växande i både den privata och den yrkesmässiga dimensionen av att vara människa.

Varje förändring innehåller, ej ännu, utforskade möjligheter och lärdomar.

Ibland vill du skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.
Ibland behöver du hantera en ej självvald förändring, för att du ska må bra och fungera optimalt.

 

 

 

Förändring – Fly, fäkta eller spela död
Per definition innebär alla förändringar ett visst mått av osäkerhet- du vet vad du har men inte vad du får. Förändringar är ofta nära sammanknippade med känsla av hot, ovisshet eller rädsla.
Brukar du reagera med ilska, avståndstagande, ifrågasättande eller motarbetande när förändringar kommer upp på agendan? Då är det reptilhjärna (den äldsta del av hjärnan, som du har gemensamt med lägrestående däggdjur) som står till – för att skydda dig mot ett upplevt hot (fly, fäkta eller spela död).

Vi lever i dag i en tid med många och ofta snabba förändringar. Din hjärna, som inte har genomgått lika stora förändringar som livet i övrigt, upplever ofta dessa ständiga förändringar och denna osäkerhet som ett hot. Vi lever med en stenåldershjärna i en tid och i en tillvaro som långt skiljer sig från den miljö där vår hjärna formades.

Hjärnans främsta uppgift är att värna om din överlevnad och skydda dig från hot och skada. I en föränderlig tid har hjärnan fullt upp med att hinna bearbeta alla intryck och ställnings-taganden som behöver göras.

Att ta in besked, fatta beslut och tänka i nya banor kräver energi. Har du kommit på dig själv med att göra samma misstag flera gånger, att göra på samma sätt fast du vet att det inte kommer att fungera den här gången heller? Det är reptilhjärna som slår till igen. Det tar energi att ta in nytt och tänka nytt – i ett läge av upplevt hot spenderar hjärnan sin energi på att överleva (fly, fäkta eller spela död).

 

Förändring – Nya möjligheter
Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring. Det är så vi växer och utvecklas, lär nytt och får nya perspektiv. Förändringar kan skapa inspiration och nytänkande. Förändringar kan rubba våra invanda cirklar, hjälpa oss att få nya perspektiv, se nya möjligheter och ta ut en ny riktning.

Oavsett om du befinner dig i en förändring som du själv önskar eller en förändring som du helst inte vill befinna dig i är samtal med en professionell coach ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att hitta nya vägar och möjligheter utifrån där just du befinner dig, och utifrån vad som är viktigt för just dig.

I tider av stora eller många förändringar är det värdefullt att stanna och reflektera- att ge dig själv tanketid, tid för att landa och ta ut en ny riktning. Förändringar som du önskar genomföra, eller förändringar du behöver hantera, kräver din tid och ditt fokus. Motivation, tydliga mål och nya handlingar är viktiga delar för att du ska hitta de nya möjligheternas skatter.

 

Trygghet för din reptilhjärna – hitta de nya möjligheternas skatter
Din hjärna kan inte skilja på ett upplevt hot och ett verkligt hot, det är samma system i din kropp som aktiveras. I ett läge av upplevt eller faktiskt hot spenderar din hjärna sin energi på att överleva. Tacka din hjärna för det! (fly, fäkta eller spela död). Men detta kan också sätta ”käppar i hjulet” för dig, då just detta gör att du inte alltid resonerar på det mest kloka sättet, att du gör upprepade ”misstag” , tappar din energi och kanske undviker det som känns hotfullt.

Att skapa eller hantera en förändring kräver ofta både ett mentalt, själsligt och praktiskt arbete. För att utforska hur och på viket sätt du vill göra/ hantera förändringen ger samtal med en professionell coach dig verktyg för att reflektera över vad som är viktigt för just dig, och hur du ska nå detta.

Vad är viktigt, på riktigt viktigt, för mig?
Vem är jag?
Vem vill jag vara?
Hur vill jag leva mitt liv?
Vad vill jag bidra med till i världen?
Vad kan jag själv göra för att närma mig detta?
Vilket stöd behöver jag på vägen dit?
Hur kan jag ge mig det jag behöver på vägen?

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle. Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer, och olika av samma person i livets olika skeden. Ibland känner du inspiration och ibland känner du kanske oro och osäkerhet inför en förändring.

I tider av förändring, vare sig den är självvald eller inte, behöver du skapa lugn och trygghet för din reptilhjärna (och därmed för dig själv och ditt förändringsarbete). I samtal med en professionell coach arbetar du strukturerat och i ett tempo som är anpassat efter dig och just dina förutsättningar.

Du får verktyg för att:

  • ta dina känslor på konstruktivt allvar
  • ta reda på fakta
  • fokusera på en sak i taget
  • sätt tydliga och realistiska mål
  • ta små steg i rätt riktning
  • be om stöd och hjälp då du behöver
  • ge dig själv positiv feedback
  • fira dina framgångar (hjärnan stimuleras av belöningar)

Läs med om hjärnans tre olika försvarssystem; fy, fäkta och spela död
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flykt-_och_kamprespons

 

Här hittar du din professionella coach!

Marie-Louice Wallin
ICF Associate Certified Coach