Kvalitén i allt vi gör beror på hur väl vi har tänkt innan vi handlar.

Med denna insikt började Nancy Kline sitt utforskande av hur vi kan skapa de bästa förutsättningar för självständigt tänkande. Den faktor som har störst inverkan på hur väl vi tänker är hur vi behandlas av andra medan vi tänker.

Generöst gav Nancy Kline, författare till bästsäljande boken ”Time To Think”, en föreläsning på ICF Sveriges medlemsmöte i Stockholm.

Det var en förväntansfull publik av ICF coacher som varmt tog emot Nancy och nyfiket ville ta del av hennes kunskap. Genom föreläsning, demonstrationer, praktisk träning och diskussion visade Nancy ett antal olika infallsvinklar och sätt som man kan använda som coach för att skapa en kultur som präglas av en Tänkande miljö.

Jag har delat in det jag lärde mig i fyra delar

Kärnan

Nancy förmedlade att klienter kommer till dig som coach och förväntar att få ta del av din kunskap och erfarenhet, men det de mest av allt vill ha och behöver, även om de inte är medvetna om det, är förutsättningar för att tänka för sig själva, så långt de någonsin kan, innan de får vårt tänkande.

Kärnan är att tänka för sig själv med frågor som genererar mer och mer självständigt tänkande. På så vis når man djuplodande insikt, de bästa besluten och långtgående utveckling.

Den som coachar i en Tänkande Miljö utgår från antagandet att det inte finns någon process som är mer kraftfull, ingen intervention som har större precision och inga frågor som är mer djuplodande än den kvalité på uppmärksamheten som erbjuds i samarbetet. Att det är själva lyssnandet som är till för att tända det mänskliga sinnet.

Frågorna till coachen

Under föreläsningens gång fick vi 4 frågor att ta med oss i vårt lärande som coacher.

1) Hur hjälper vi människor att tänka själv med fantasi och mod ?

2) Hur långt kan klienten nå i sina tankar innan klienten behöver vårt tänkande?

3) Hur vet vi säkert att den frågan vi snart tänker ställa kommer att ha större värde för klienten än vad klienten strax kommer att tänka?

4) Vill vi att klienterna ska tänka för sig själva?

Man anländer inte förrän man pratat

Nancy pratade även om vikten av att alla som deltar på ett möte får möjlighet att säga något i början av mötet för att skapa en miljö där alla är delaktiga.

Det är så sant, för hur många gånger har jag inte suttit på möten utan att jag känt att jag varit inkluderad på riktigt.

Startar man mötet med en fråga till alla så engagerar man sig automatiskt och känner att ens åsikter är värdefulla och det leder till att varje person på mötet känner sig delaktig.

–  Vad är en fråga som du ställer dig för närvarande?

Man skulle kunna säga att man ”checkar in” fullt ut med sin närvaro genom ord.

Nyfikenhet från vems perspektiv?

Jag är så glad att Nancy tog upp ämnet nyfikenhet. Jag måste erkänna att jag bollat mellan egen nyfikenhet och nyfikenhet utifrån klientens behov utan att vara riktigt medveten om det.

Nyfikenhet i coachning ska användas för klientens bästa och när den hjälper klienten framåt.

Tack Nancy Kline för din tid. Det har varit en ära att få ta del av din klokhet, närvaro och generositet.

Tack för att du bidragit med en tänkande miljö för oss ICF coacher.