International Coach Federation är ledande inom att genomföra och förmedla forskning inom coachingområdet. På ICF Research Portal, kan du hitta resultatet av forskning i form av intressanta rapporter och undersökningar.

ICF Sveriges forskningsforum

ICF forskningsforum riktar sig till forskare och professionella coacher men också andra aktörer som vill veta mer om hur coaching eller coachande metoder ur ett vetenskapligt perspektiv.
• Sprider och stödjer aktuell forskning och vetenskap om coaching
• Skapar forum och dialoger med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling kan användas för att skapa utveckling och resultat för individer och organisationer.
ICF anser att kombinationen av den teoretiska kunskap som kan dras från god forskning och den praktiserande coachens och klientens mer underförstådda eller utforskande kunskap är en förutsättning för effektiv coaching.

Artiklar rörande forskning;
Forskning om Coaching
Effekter av coachning – Bevis på organisatoriska effekter av coachning