ICF global Awarness Study 2022 visar på följande effekter av coaching:

 • 42 % Ökad kommunikationsförmåga
 • 41 % Bättre självkänsla/självförtroende
 • 38 % Ökad produktivitiet
 • 38 % Ökad balans I livet
 • 35 % Ökat välbefinnande
 • 33 % Ökad arbetsprestation individuellt/team
 • 30 % Förbättrade företagsledningsstrategier
 • 30 % Utökade professionella karriär möjlighetetKälla (ICF Global Consumer Awareness Study 2022)

Coaching tillsammans med eller efter en utbildnings- eller utvecklingsinsats hjälper till att behålla de lärdomar som förvärvats.

En annan metastudie av coachings effekter utförd av Theebom, Bersmaa & Van Vianen publicerad i The  Journal of Positive Psychology (2013) visar att coaching ger positiva effekter på såväl prestation som  färdigheter och välmående. Det är en god idé att inkludera coaching i sin utvecklingsplan.

Skapa meningsfulla resultat för individer och organisationer

Vi har alla mål vi vill nå, utmaningar som vi strävar efter att övervinna, idéer som behöver en utvecklas och tider när vi känner att vi fastnat. Samarbete med en ICF-coach kan skapa medvetenhet om din potential och utveckla dig, på vägen till välbefinnande både på det personliga planet och professionellt.

Klienter som har samarbetat med en coach visar olika positiva effekter, inklusive *:

 • Förbättrad kommunikation
 • Ökat självkänsla / självförtroende
 • Ökad produktivitet
 • Optimerad prestation
 • Förbättrad balans i arbetslivet

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Genomför en meningsfull förändring i din organisation

Ett växande antal organisationer ser värdet av att bygga coaching kulturer som erbjuder anställda, på alla nivåer, möjlighet att utveckla sina förmågor, öka sitt värde och nå sina professionella mål. Att investera i coaching lönar sig. Coaching kan förändra organisationens kultur genom att utveckla en ledarstil av att ge order och kontrollera till en ledningsstil som kännetecknas av samarbete och kreativitet. Studien, Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017) visar att i organisationer med en stark coaching kultur;

 • 61 procent av de anställda är mycket engagerade, jämfört med 53 procent från organisationer utan starka coaching kultur.
 • sker en intäktsökning över genomsnittet, i förhållande till branschkollegor.*
 • åtar man sig att tillämpa tydliga professionella standarder för externa coachutövare, interna coachutövare och chefer/ledare som använder coaching-färdigheter.

ICF erbjuder det enda globalt erkända, oberoende referensprogrammet för professionella utbildare. Börja din organisations coachings-initiativ genom att söka tjänster från ICF-certifierade medlemmar.

Låt ICF hjälpa dig att hitta rätt partners för din organisations coachingsresa.