A systematic review of executive coaching outcomes. Is it the journey or destination that matters the most ?

Denna forskningsstudie av  Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson är en sammanfattning av över tvåhundra andra studier som berör executive coachning. Studien har täckt in intressenter som höga chefer,  professionella coacher, HR, coachees på olika nivåer, stakeholders(uppdragsgivare).  Studien definierar vad executice coachning är , vilket kan användas av oss ( ej här).Flera slutsatser kan säkert användas av oss (ytterligare kunskap), några behöver diskuteras ytterligare. En nyhet är att studien pekar på att för executive coachning (EC) har den sociala dimensionen/sammanhanget större betydelse än individens resultat.

Några viktiga slutsatser

 • Oavsett vilken coachingmodell som används så skapar det positiva resultat
 • Användande av självskattningsmodeller skapar högre effektivitet
 • Fokus på coacheens styrkor är väsentligt
 • Förstå coacheens språk mycket viktigt
 • Till skillnad från andra metoder måste de individuella målen alltid kopplas till de strategiska målen
 • Integrering av coachning i ledarskapet visar ledningens engagemang för individen
 • Kulturen(värdegrund) i ett företag är viktig för en framgångsrik coachning

Några slutsatser som berör coacheen

 • Exprimentlusta, öppenhet, självmedvetenhet, tillit och emotionell stabilitet gynnar ett bra resultat
 • När coacheen ser praktiska resultat ökar motivationen-helst under coachingperioden

Några slutsatser som berör oss som coacher

 • Coachens bakgrund har betydelse för innehåll och coachingstil
 • Coachens professionalitet, positivism, autencitet, empati, förmåga att lyssna är viktigt. Ställa reflekterande frågor, agila förhållningssätt, förståelse för sammanhang har avgörande betydelse för ett bra resultat

Några slutsatser som berör förhållandet mellan coach och intressenten (uppdragsgivaren)

 • Viktigt med klarhet i roller och förväntningar, rapportering.
 • Viktigt med kontraktets innehåll

 

Några frågor att diskutera

Coachens bakgrund och förståelse för sammanhanget är enligt studiens slutsatser viktigare än coachens coachförmåga. Hur förhåller det sig till och vad betyder det för  Certfieringsgrad som kvalitetssäkring?

Rapportering till uppdragsgivaren, hur arbetar vi som coacher med det?

Utklaranden av mål i coachningen? Alltid kopplat till de strategiska målen.

 

Artikelförfattare:  Johan Hederstedt