I en omfattande studie *) har följande faktorer visat sig vara avgörande.

Coachingrelationen är central, där påverkar följande omständigheter resultatet mest

  • Komplementära lärstilar/profiler
  • Delade/gemensamma värderingar
  • Uppvisande av adekvata coaching- respektive lärbeteenden och
  • Kompletterande personlighetsdrag – ger energi i relationen

Fyra områden bestämmer i övrigt graden av framgång eller behöver beaktas:

  • Organisatoriska förutsättningar: nuvarande förståelse, arbetssätt och kultur och huruvida organisationen är redo för att använda och utveckla ett coachande ledarskap. Stödjer strategi, HR, ledarskap, förändringsarbete och kulturen detta? Om inte kan viktiga förutsättningar helt enkelt saknas
  • Stödjande krafter: tillitsfulla relationer, ömsesidighet (villighet att bli coachad såväl som att coacha andra), tidstillgång, kunskap och erfarenhet, relevanta färdigheter och träning samt frivillighet
  • Motverkande krafter/hinder såväl organisatiorisk som i coachrelationen utgörs av konkurrenstänkande, brist på kompetens, brist på tid, för stora likheter, obligatorium samt brist på stöd och träning
  • Resultat som kan förväntas på individ, team och organisatorisk nivå är framför allt snabbare och bättre introduktionsfaser, bra ”people management”, förbättrad kommunikation, reducerad stress, förbättrat teamarbete och ökad effektivitet

Chefer, HR-personal, konsulter som stödjer organisationer kan använda dessa vetenskapligt baserade resultat för att bygga ett business case, utveckla verksamhetsstrategier inkl uppföljningssystem och stödja och implementera ett coachande ledarskap för såväl individer som organisationer.

Artikleförfattare: Eva Ohlsson

 

 

 

 

 

Läs den fullständiga artikeln här

 

 

*) Managerial Coaching: A Review of the Empirical Literature and Development of a Model to Guide Future Practice
An exploration of managers and leaders using coaching skills. Rona S. Beattie et al. Advances in Developing HumanResources 2014, Vol. 16(2) 184–201