Enligt en dansk studie har vi fått mer gjort under en kortare arbetsdag när vi arbetat hemifrån.

Vad kan vi lära oss av våra erfarenheter av ett ledarskap på distans i denna digitala tid, hur påverkas tillit, kontroll och tillhörighet?
Hur ser ett bättre och mer genomtänkt ledarskap ut när vi analyserar erfarenheterna av arbete hemifrån?

Den unikt långa erfarenheten av arbete hemifrån och ledarskap på distans har skapat många viktiga erfarenheter. Tillit och tillhörighet är ett par av de områden som utmanats.

Utifrån våra erfarenheter och användbara analyser kan vi tydliggöra vad ledarskapet ska prioritera och inte prioritera för att skapa bästa förutsättningar för ett effektivt och hälsosamt medarbetarskap.

Detta inspelade webbinarium hittar du här!