I veckan samlas coacher från hela världen för gemensam konferens på Slagthuset i Malmö. ICF, Internationella Coachfederationen, samlar hundratals coacher till en tredagarsträff för utbildning, nätverkande och inspiration. Coacher från mer än 40 länder finns på plats torsdag – lördag för ett gediget program och erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Konferensen är ett Europeiskt samverkansprojekt mellan ICFs landsavdelningar Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. ICF som är en världsomspännande organisation för professionella coacher arrangerar regelbundet globala konferenser men det här är första gången flera länder går samman om arrangörskapet. ”Vi tyckte det var Skandinaviens tur men det fanns en viss inställning att vi är nog för små här i de nordiska länderna. Vi ville utmana den inställningen och visa på samverkan mellan länder så vi gick samman och bjöd in övriga Europa där Polen hakade på.” berättar Marie-Louise Falk, ordförande i ICF Sverige och Project management director i ledningsgruppen bakom konferensen. Ledningsgruppen leds av Lars Zedlitz Arild från Danmark och omfattar ordförande för ICF i respektive arrangörsland, var och en av dem har här nu tagit på sig varsitt ansvarsområde och utgör ledningsteamet för konferensen. i den arrangerande staben av volontärer de har att förfoga över ingår 40 personer från såväl de fem arrangörsländerna som Sydafrika, USA och England. ”Globala coachkonferensen förenar oss och visar på bredden inom ICF.” säger Marie-Louise.

”Syftet med konferensen är att samlaprofessionella  coacher och människor som jobbar med förändringsarbete på en och samma plats. vi har samlat intressanta föreläsare, skapat ett forum kopplat till sociala media, bjuder in till möten av olika slag under konferensen och kopplar också ihop oss med dem som inte hade möjlighet att resa hit, exempelvis genom den virtuella masterclass som ges i anslutning till konferensen.” berättar Marie-Louise.

Temat är Courage to change, ett tema som avspeglas i de olika föredrag och workshops som hålls under mötets tre dagar. Bland föredragshållarna märks namn som professor Alf Rehn och dr. David Petersson, världsledande inom innovativt tänkande och ledarskap, Dr Kelly Mc Gonigal, Margaret Moore, Alan Seale, Andrea J Lee och Myles Downey. Tillsammans ger de ett bredspektrigt perspektiv på modet att förändra, från det coachspecifika via biologi, entreprenörskap och innovativt tänkande. Konferensen ramas in av Lisa Blom som med hjälp av storytelling ramar in och ger dagarna en röd tråd.

”Den här konferensen kommer att bli fascinerande och omvälvande – och fantastiskt kul!” säger Marie-Louise. ”Än är det möjligt att haka på, kan du inte vara i Malmö i tre hela dagar så finns även dagspass och virutella platser tillgängliga, är du intresserad av professionell coaching, förändringsarbete och ledarskap vill du inte missa det här. Bara titta in på konferensen webbplats och välj det format som passar dig, alla biljetter som är kvar finns tillgängliga där. http://www.icfglobal2014-europe.org/