ICF erbjuder inga coachutbildningar utan är det organ som ackrediterar utbildningar för de som vill utbilda coacher baserat på ICF:s kärnkompetenser, etiska riktlinjer mm. När du väljer en coachutbildning som är ackrediterad av ICF kan du känna dig trygg med att du får en kvalitetsgranskad och coachspecifik utbildning. Dock är det ICF som certifierar utbildade coacher. Detta gör ICF till en oberoende part som således kontrollerar kvalitén på utbildningar genom sin ackrediteringsprocess samt sedermera certifierar coacher som genomgått en ackrediterad coachutbildning.

Funderar du på att utbilda dig till coach? Då bör du först klargöra syftet med din utbildning. Det variera vad som ingår i respektive utbildning och nedan kan du läsa mer om de olika ackrediteringarna nedan samt vilka svenska utbildningsföretag som är ackreditering av ICF och som håller utbildningar på svenska.
Du kan även via länken nedan göra en egen sökning i ICF Globals databas över ackrediterade utbildningar.

 

Under andra halvan av 2022 och första halvan av 2023 introducerar ICF ett nytt lättförståeligt ackrediteringssystem för coachutbildningar. De tre utbildningsnivåerna kallas ”Level 1”, ”Level 2” och ”Level 3” och hänger ihop med de tre certifieringsnivåerna för coacher. Under respektive utbildningsnivå nedan finns listor med utbildningsleverantörer baserade i Sverige.

ACTP (Accredited Coaching Training Program) är avsedd för tredjeparts-utbildningsleverantörer som fått sitt utbildningsprogram ackrediterat av International Coach Federation (ICF). ACTP-ackrediterade utbildningsprogram kan betraktas som ett ”all inclusive” utbildningsprogram. För ACTP-godkännande krävs att utbildningen omfattar minst 125 utbildningstimmar, mentorcoaching samt utvärderingsprocess. Studenter i ett ACTP-program kan ansöka om ACC och PCC certifiering via ACTP-spåret givet att alla andra kriterier för respektive certifiering är uppfyllda.

ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours) är avsedd för tredjepartsutbildningsleverantörer som fått sin utbildning godkänd International Coach Federation (ICF). ACSTH kan betraktas som ett ”al la carte” -utbildningsprogram, som erbjuder utbildningar om minst 30 utbildningstimmar. Studenter kan efter utbildningen ansöka om ACC och PCC certifiering via ACSTH-spåret givet att alla andra kriterier för certifiering är uppfyllda.

CCE (Continuing Coach Training) är avsett för utbildningsleverantörer från tredje part som fått sin utbildning godkänd av International Coach Federation (ICF). CCE kan betraktas som kompletterande och avancerad utbildning för dem som vill skaffa nytt lärande och / eller de som vill förnya sin certifiering. Studenter kan efter utbildningen ansöka om ACC och PCC certifiering via PORTFOLIO-spåret givet att alla andra kriterier för certifiering är uppfyllda.

Continuing Coach Training (CCE) förvärvas efter avslutad utbildning och CCE-units tilldelas i två kategorier:

  1. Kärnkompetenser: Avancerad coachträning som direkt hänför sig till ICFs kärnkompetenser
  2. Resursutveckling: Utbildning i färdigheter som bidrar till en coachs professionella utveckling (till exempel personlig utveckling, coachingverktyg eller bedömningar, affärsbyggnad eller annat som faller utanför ICFs kärnkompetenser)

För att CCE poängen skall vara giltiga behöver studentens namn, evenemangets / utbildningens namn, datum samt antal avslutade utbildningstimmar per kategori framgå på CCE-intyget.

Frågor och Svar

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR
: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.

FRÅGA: Vilka företag rekommenderar ni som kan ge mig den bästa coachutbildningen och samtidigt certifiera mig enligt ICF.
SVAR
: Vi rekommenderar ingen specifik utbildning eller företag. Dock är vår rekommendation att du går en utbildning som är ackrediterad av ICF och baserat på vilket syfte du har med just din coachutbildning undersöker vad de olika utbildningsföretagen erbjuder och vad som ingår i deras utbildning.

FRÅGAVar hittar jag godkända utbildningsföretag i andra länder?
SVAR
: Du hittar hela ICFs register över godkända utbildningsföretag på Training Program Search Service

FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coachning som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR
: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
SVAR
: Utbildningsföretagets namn följt av Graduated.

FRÅGAVarför får man inte kalla sig ICF-coach?
SVAR
: ICF använder inte det begreppet. Vi har valt att tala om ICF medlemmar och ICF certifierade coacher. Om vi alla håller oss till de begrepp som ICF globalt har valt ökar det igenkänningen och minskar förvirringen på marknaden om vad som är vad.

FRÅGAVi håller en utbildning för bland annat coacher. Vad krävs för att vi ska få den kursen godkänd av ICF?
SVAR
: Ni behöver då göra en CCE-ansökan för er kurs. Ansökningshandlingarna hittar ni här på ICF Global. Vi rekommenderar att ni ansöker som ”One-time event” om ni planerar att hålla upp till tre kurser per år. Om ni planerar att hålla fler än tre bör ni istället ansöka som ”recurring event”. Räkna med cirka ett halvår i väntetid.

FRÅGAJag/vi bedriver coachutbildning i Sverige, är godkända av ICF och vill vara med i denna förteckning, hur gör jag?
SVAR
: Hör av dig till vår utbildningssamordnare via kontaktformuläret (Utbildning)

FRÅGA: Hur kan jag få min coachutbildning ackrediterad av ICF
SVAR
: Du kan läsa mer om det här.