ICF erbjuder inga coachingutbildningar utan är det organ som ackrediterar, d v s godkänner, utbildningar efter ansökan från utbildare. Det finns ett regelverk för vilka krav en utbildning på respektive nivå (Level 1, Level 2, Level 3, AATC, CCE) måste uppfylla för att bli ackrediterad (godkänd).

När du väljer en coachutbildning som är ackrediterad av ICF kan du känna dig trygg med att du får en kvalitetsgranskad och coachspecifik utbildning som uppfyller de krav som ställs på en certifieringsgrundande utbildning på aktuell nivå.

Det är ICF:s globala organisation som certifierar utbildade coacher baserat på diplom och intyg på genomförda utbildningar och eventuella andra verifikat som krävs för sökt certifiering. Mer information om vilka krav som ställs för respektive certifieringsnivå (ACC/PCC, MCC, ACTP) finns på https://coachingfederation.se/certifiering/.

ICF är därmed en oberoende part som dels kontrollerar kvaliteten på utbildningar genom att ackreditera utbildningar dels granskar och godkänner certifierade coacher.

Funderar du på att utbilda dig till coach? Då bör du först fundera över och göra tydligt vad du önskar uppnå, det vill säga vad är syftet med din utbildning. Innehållet och upplägget varierar mellan olika utbildningsanordnare.

 

För att finna din utbildning eller för att kontrollera om en utbildning är ackrediterad kan du söka på ICF globals sida https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/find-education.

Frågor och Svar

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR
: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.

FRÅGA: Vilka företag rekommenderar ni som kan ge mig den bästa coachutbildningen och samtidigt certifiera mig enligt ICF.
SVAR
: Vi rekommenderar ingen specifik utbildning eller företag. Dock är vår rekommendation att du går en utbildning som är ackrediterad av ICF och baserat på vilket syfte du har med just din coachutbildning undersöker vad de olika utbildningsföretagen erbjuder och vad som ingår i deras utbildning.

FRÅGAVar hittar jag godkända utbildningsföretag i andra länder?
SVAR
: Du hittar hela ICFs register över godkända utbildningsföretag på Training Program Search Service

FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coachning som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR
: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
SVAR
: Utbildningsföretagets namn följt av Graduated.

FRÅGAVarför får man inte kalla sig ICF-coach?
SVAR
: ICF använder inte det begreppet. Vi har valt att tala om ICF medlemmar och ICF certifierade coacher. Om vi alla håller oss till de begrepp som ICF globalt har valt ökar det igenkänningen och minskar förvirringen på marknaden om vad som är vad.

FRÅGAVi håller en utbildning för bland annat coacher. Vad krävs för att vi ska få den kursen godkänd av ICF?
SVAR
: Ni behöver då göra en CCE-ansökan för er kurs. Ansökningshandlingarna hittar ni här på ICF Global. Vi rekommenderar att ni ansöker som ”One-time event” om ni planerar att hålla upp till tre kurser per år. Om ni planerar att hålla fler än tre bör ni istället ansöka som ”recurring event”. Räkna med cirka ett halvår i väntetid.

FRÅGAJag/vi bedriver coachutbildning i Sverige, är godkända av ICF och vill vara med i denna förteckning, hur gör jag?
SVAR
: Hör av dig till vår utbildningssamordnare via kontaktformuläret (Utbildning)

FRÅGA: Hur kan jag få min coachutbildning ackrediterad av ICF
SVAR
: Du kan läsa mer om det här.