Jag blir nyfiken. Vilka är personerna som driver IGITEGO, och vad fick dem att starta upp?

– Jag kommer från Rwanda och har erfarenheter som invandrare både från Kina och Sverige. Jag har jobbat på IKEA i Kina och i Sverige och startat eget företag både i Kina och Sverige, berättar Damour Nordkvistverksamhetsutvecklare och grundare med Masterexamen i ekonomi.

Det var Damours 3-åriga dotter som var inspirationskällan till namnet IGITEGO – MÅL! ”Det som pappa sa när han gjorde mål i basket!” Ett stort leende, ett varmt hjärta – det är det som syns i dotterns teckning och som blivit logotypen för IGITEGO – MÅL!

Cecilia Broström Tunér är projektledare i föreningen.

– Jag är utbildad beteendevetare. För mig är mötet med människor värdefullt, att folk känner sig sedda. Tidigare har jag bland annat varit verksamhetsansvarig på Medborgarskolan Värmland/Örebro där jag jobbat med integrationsfrågor.

Varför vill ni jobba med hållbar integration?

– Vi vill förkorta integrationsprocessen. Det system som finns idag riskerar att skapa passiva personer genom att de tvingas göra saker för att få ersättning. De bollas runt mellan olika aktiviteter och insatser. Vi vill skapa utrymme för den motivation som får individerna att engagera sig i sin egen framtid, bli aktiva och hjälpa dem se att det är JAG själv som tar ansvar genom att jobba mot mitt mål. Vi vill bygga på de talanger som finns i varje person och ser en stor utvecklingspotential med många olika möjligheter.

Vad menar ni med hållbar integration ”på riktigt”?

– Hållbar integration – här byts små korta insatser ut till ett långsiktigt arbete, som på riktigt blir en del av kommunernas sätt att arbeta. Vår modell lyfter individen genom utbildning. Samtidigt ger vi företag stöd för att vilja och våga anställa personer med andra kulturer. Vi finns med, före och en period efter anställningen, som stöd för båda parter så att vi minimerar missförstånd. Vår utbildning är cirka tio veckor, med 10–15 deltagare som delas in i grupper, träffas och får hemuppgifter.

– Genom ökad kunskap om hur till exempel ekonomi fungerar i Sverige, min hälsa, mitt liv i samhället och arbetslivet så vävs personlig utveckling ihop med grundidén att jag själv är aktiv, delaktig och tar ansvar för min egen framtid.

Vad behövs och vilka vinster ser ni med hållbar integration?

– Vinsten med långsiktig integration blir både ekonomisk för individen och för hela Sverige när immigranter fortare kommer ut i jobb. Passiviteten minskar och levnadskvalitén höjs. Med kompetens från olika kulturer blommar företagen och nyttan växer.

Vilka utmaningar ser ni för genomförandet av en hållbar integration?

– Viljan från kommuner och myndigheter att satsa ekonomiskt. Dagens integrationssystem är svårt att bryta bland annat pga upphandling. Att visa på, och få myndigheter att förstå varför vi ska satsa på att få människor aktiva.

Vilket mål har ni?

– Vårt mål är att vår modell kan användas både regionalt och nationellt i arbetet med hållbar integration.

Hur ska ni nå ert mål?

– Genom att skapa en bra modell i vårt projekt ”Mado – i arbete”, som är ett exempel på hur tvåbarnsmamman, civilingenjören från Syrien hittar IGITEGO, känner sig stärkt, tar sig bort från bidragsberoende för att jobba med sitt yrke. Vi vill visa resultat, vad det inneburit för individer och företag för att sedan marknadsföra det exemplet och kunna sälja modellen till kommuner.

På vilket sätt kan professionell coaching bidra till ert arbete?

– Det kan göra oss bättre på att möta individer med låg motivation eller som bär på trauma från krig eller flykt. Vi ser också att professionell coaching hjälper oss själva att utvecklas både som individer och tillsammans som team vilket skapar bra förutsättningar för att projektarbetet ska bli både lyckat och glädjefyllt. Det innebär att vi ger deltagarna de bästa förutsättningarna att gå vidare. Slutligen så känns det tryggt att ha en professionell coach som kan hjälpa en individ genom enskilda samtal, ifall vi inte lyckas nå fram till individen. Att ha en coach med i det här projektet ser vi som positivt, utvecklande och professionellt.

Finns det något liknande projekt i Sverige som ni känner till?

– Det finns några som vi tänkt ta kontakt med, som jobbar liknande, men däremot har vi ännu inte sett några som arbetar med individen på det sätt vi gör.

Så hur var det nu – vad betyder IGITEGO?

– Det betyder mål på Kinyarwanda, som är grundaren Damours modersmål. Tanken är att IGITEGO ska hjälpa individer att finna sina egna mål.

Läs mer på: www.igitego.se

Kontakt: Cecilia Broström Tunér

cecilia.b.tuner@igitego.se

072-877 52 55

Text och foto:

Carin H Bladh