Nu har coaching funnits i det svenska näringslivet i minst 20 år. ICF, International Coach Federation, världens största yrkesorganisation för coacher har funnits i 21 år och har nu över 24 000 medlemmar runt om i världen. Vad har coacherna bidragit till kan man ju undra.

Numera är det klarlagt i många forskningsstudier att coaching skapar värde och ger resultat.

En av våra seniora ledare i branschen, professor Peter Hawkins från England, menar att vi behöver coacha och skapa värde för det större systemet. En individ är en del av flera system och det är de relationerna som behöver fungera. I dem finns både möjligheterna och utmaningarna.

Ordning i ett system kännetecknas av att alla får höra till, att den som kom först/före är respekterad och hedrad för sitt bidrag. Den som är före hjälper den som kommer in efter att lyckas på sin plats i organisationen. Allt är synligt och erkänt eftersom inget behöver döljas.

En chef eller extern VD som anställs kan man säga leder bakifrån – hen kom in sist och behöver därför respektera den kompetens som redan finns i organisationen.

Jag vet att det i Sverige finns en hel del lite större organisationer som har satsat på coachutbildningar och som även har interncoacher. Jag har själv haft förmånen att vara med och coacha alla chefer i en organisation med en överordnad chef som stod bakom hela insatsen. Men jag undrar om det finns någon organisation i Sverige som till fullo har låtit coachingen bli en del av kulturen över tid. Känner du till någon sådan organisation? Börjar tiden bli mogen för ett lite större grepp?

Tänk på din organisation. Testa var den befinner sig.

 • 1.Hur många har fått coaching? På vilka nivåer?
 • 2.Hur coachande är era chefer på en skala 1-10?
 • 3.Får teamen coaching eller sker coaching bara individuellt?
 • 4.Sker coachinginsatser adhoc

eller finns det en långsiktig plan hur organisationen vill använda det för sin utveckling?

 • 5.Finns det någon samordning av coachingen/coachleverantörerna?
 • 6.När och varför får man coaching?
 • 7.Använder ni externa coacher och/eller interna?
 • 8.Hur väljs coachleverantörer? Kriterier?
 • 9.Relateras coachingen till verksamhetens behov & strategiska mål?
 • 10.Får ev interncoacher handledning?
 • 11.Följs utbildningsinsatser upp? Hur i så fall?
 • 12.Valideras coachinginsatserna? Hur i så fall?

Du får en känsla för var ni befinner er – eller hur? Sannolikt kan ni få mycket mer värde om ni bestämmer er för att ta ett mer långsiktigt och strategiskt tag om olika utvecklingsinsatser.

Vill du vara med och utveckla mer av en coachande kultur i din organisation?

Med en ledning som föregår med gott exempel, är autentiska och genererar resultat.

Som förstår att lyssnandet är en nyckel till förbättrad prestation. Med medarbetare som är medvetna om sina och varandras styrkor, som vågar dra nytta av olikheter och som vet att lösningen finns inom gruppen. Hela organisation lär och delar med sig av det till varandra.

Alla är med och hjälper varandra att vara på ett sätt som gagnar helheten.

Attraktivt – chefer sätter coaching högt på sin egen önskelista. Det blir lättare att behålla nyckelpersoner med spetskompetens om du kan erbjuda coaching. Att dessutom coacha andra är bästa sättet att träna och utveckla sin kompetens.

Ledarskap – I en coachande organisation växer människor och kliver in i ledarskapet naturligt. Förståelsen ökar för hur vi påverkar varandra och hur vi kan coacha varandra att utvecklas.

Välmående – när alla blir sedda, hörda och uppskattade så ökar hälsan och engagemanget.

Att kunna och få vara med och påverka sin egen arbetssituation är en mycket viktig trivselfaktor.

Inom ICF Sverige hittar du coacher med olika profiler på olika håll i landet om du vill påbörja arbetet med en coachande kultur.

Författare:

Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach

Stockholm 1 juni, 2016

www.avalona.se